:مقالات مبارزۀ طبقاتی   چپ سرمایه (آنتی کمونیسمِ ضد کارگری)

 • درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی

  هم زنجیران!
  انترناسیونالیستها!
  مخالفان بردگی مزدی!
  گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. کمک کنید تا روایت و افق انترناسیونالیستها از مبارزات و اعتصابات کارگری بدست دیگر هم طبقه ای هایمان برسد.

 • شکست انقلاب آلمان سر آغاز شکست انقلاب جهانی
  انقلاب جهانی همچون زمین لرزه سیاسی که با پیروزی انقلاب اکتبر شروع شده بود، امواج ارتعاشی خود را در جهان سرمایه گسترش داد. اما متاسفانه انقلاب در آلمان شکست خورد. شکست انقلاب آلمان نقطه عطفی در مسیر انقلاب جهانی بود و به دنبال خود شکست انقلاب جهانی را به همراه داشت. شکست انقلاب آلمان به مفهوم شکست طبقه کارگر آلمان بود، این شکست از یک سو زمینه را برای رشد رژیم نازی مهیا ساخت و رژیم نازی نیز طبقه کارگر را به کشتار امپریالیستی کشاند و از سوی دیگر زمینه را برای ظهور ضد انقلاب استالینیزم مهیا کرد.

 • بی اعتبار کردن انقلابیون تنها در خدمت منافع دولت سرمایه
  در کنار دستگاههای تبلیغاتی بورژوائی ما شاهد نوع دیگری از بی اعتبار کردن کمونیستها و انقلابیون هستیم. جانورانی پیدا می شوند تا لنین را جاسوس آلمان معرفی کنند، برای تروتسکی اسناد جاسوسی پیدا می کنند، مارکس را یهودی می کنند، به مارکس شنیع ترین تهمت ها را میزنند، کشف می کنند که جریان کمونیست بین المللی توسط سازمان سیا ساخته شده است و ... میتوان این لیست را بسیار طولانی کرد.

 • تداوم اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری - تنها آلترناتیو مبارزه طبقاتی است
  (در حاشیه اعتراضات اردن، عراق و ایران)
  از اوایل خرداد ماه 1396 در اعتراض به تورم، گرانی، نرخ بالای بیکاری و سیاست ریاضت اقتصادی دولت اردن، موجی از اعتراضات خیابانی، در اردن شکل گرفت. رژه برای نان، نه تنها حاکمان اردن بلکه حاکمان منطقه را بفکر انداخت که جلوی گسترش اعتراضات را باید گرفت قبل از اینکه دامن خود آنها را بگیرد. قدرتهای منطقه شرایط را مناسب ندیدند و به کمک اردن شتافتند، سیاست ریاضت اقتصادی موقتا شکست خورد و اعتراضات فروکش کرد. بدنبال آن در اعتراض به قطعی آب و برق، گرانی و بیکاری اعتراضات خیابانی از بصره شروع شد و بسرعت خود را به استانهای جنوبی و مرکزی عراق گسترش داد. پایتخت عراق، بغداد، صحنه نبرد اعتراضات خیابانی بود. این اعتراضات با تخصیص حدود 3 میلیارد دلار به استان بصره برای آغاز پروژه های عمرانی موقتا فروکش کرده است. هنوز اعتراضات عراق فروکش نکرده بود که دور جدیدی از اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران بر علیه گرانی و تورم شکل گرفت. اعتراضات بسرعت به شهرهای اصلی و تهران گسترش پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد.

 • تشدید تنش های امپریالیستی تنها طبقه کارگر قادر است آینده ای ارائه دهد
  (در حاشیه خروج آمریکا از برجام)
  در تاریخ 8 ماه مه 2018 ترامپ با ژست صلح طلبانه اعلام کرد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» خارج می شود تا ایران نتواند به سلاح هسته ای دست یابد و صلح و امنیت را به خطر بیندازد. ترامپ اعلام کرد تحریمهای سختی را علیه ایران اعمال خواهد کرد، تحریم هائی که در تاریخ سابقه نداشته تا ایران مجبور به عقد یک توافق «عادلانه» با آمریکا گردد. ترامپ برجام را «بدترین توافق» ارزیابی کرده بود. اگر از لفاظی های ترامپ بگذریم، پاره کردن توافقنامه برجام از سوی آمریکا ربطی به ایران اتمی ندارد بلکه از یک سو بیانگر آن است که آمریکا به همراه همپیمانانش در منطقه، دیگر نقش قدرت منطقه ای را برای ایران قائل نیستند و از سوی دیگر بیانگر تاکید آمریکا بر هژمونی خود، بر رقبای خود چین، روسیه و اتحادیه اروپا است.

 • اعتراضات اجتماعی - طـبـقــه کــــــارگــــــــر و وظایف انترناسیونالیستی
  (جزوه ای جدید از صدای انترناسیونالیستی در رابطه با اعتراضات خیابانی ، نقش و موقعیت طبقه کارگر)
  سوال اساسی که مطرح می شود این است، زمینه شکل گیری اعتراضات خیابانی چیست؟ نقش طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی در اعتراضات خیابانی چه بوده است؟ آیا انقلاب در ایران شروع شده است؟ گرایشات راست و چپ سرمایه چه نقشی ایفا می کنند؟ وظایف انترناسیونالیستها در قبال اعتراضات خیابانی چیست؟

 • اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری و مواضع انترناسیونالیستی
  موجی از اعتراضات خیابانی که به تاریخ 7 دی ماه از شهر مشهد شروع شد، به سرعت خود را به سراسر کشور گسترش داد. خشم نهفته زبانه کشید و هزاران هم سرنوشتی را در کنار هم قرار داد و اعتراضات به رود خروشان تبدیل شد. سرکوب لجام گسیخته دولت پلیسی نتوانست جلو اعتراضات را بگیرد بلکه موجب گسترش آن به دیگر شهرها شد. امواج این زلزله سیاسی شمال تا جنوب، غرب تا شرق را درهم نوردید و فضای سیاسی زیر پای اعتراضات به لرزه در آمد.

 • دو جنبش ، دو افــق، تشدید مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو
  (این مقاله 8 سال پیش و در جریان اعتراضات موج سبز از افق انترناسیونالیستی نگاشته شده است، با توجه به حوادث اخیر، جهت گیریها، ارزیابی ها و مواضع مطرح شده همچنان معتبر هستند. خواندن مجدد آن توصیه می شود.)
  در اعتراضات و اقدامات مردمی که طبقه کارگر خودش را در جنبشهای دمکراتیک و آزادیخواهانه حل می کند ، بورژوازی را تضعیف نمی کند بلکه طبقه کارگر خود را تضعیف می کند.

 • مارکسیسم تئوری شرایط رهائی پرولتاریاست
  پنجم ماه مه دویستمین سالروز تولد مارکس است. انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به فرانسه رفت، اخراجش کردند. به بلژیک رفت اخراجش کردند، سرانجام مجبور شد مابقی عمر پر بار خود را در فقر و تنگدستی در لندن سپری نماید. اندیشمندی که برای تحقیقات خود همیشه قادر به پرداخت ورودی گنجینه کتب موزه انگلیس نبود و برای خرید کاغذ جهت نوشتن آثار خود مجبور بود، کت خود را گرو بگذارد.

 • روز کـــارگـــر (اول ماه مه) توسط بورژوازی تسخیر شده است - زنده باد انقلاب کمونیستی!
  سالهاست که درسرتاسر دنیای سرمایه داری ، روز کارگر(اول ماه مه) با حضور وسیع نیروهای رنگارنگ جناح های سرمایه برگزار میگردد. سالهاست که جناح های مختلف طبقه حاکم بهمراه گروههای چپ سرمایه ، پرچم دروغین دفاع از منافع پرولتاریا را بدست میگیرند تا چهره بربریت سرمایه را آرایش دهند. آنها در زیر پوشش شعارهای رادیکال و "پرچم سرخ" سعی می کنند تا وضعیت برداری مدرن سرمایه را بپوشانند.

 • 8 مارس - رهائی زنان تنها در جامعه کمونیستی امکان پذیر است
  ریشه ستم بر زنان نه در خصوصیات ستمگرانۀ مردان بلکه در نظام طبقاتی و روابط تولیدی سرمایه داری است. تنها با از میان رفتن زمینه های مادی این ستم یعنی روابط تولیدی سرمایه داری و بردگی مزدی است که زمینه های سلطۀ اقتصادی این چنین ستمی نیزاز بین می رود.

 • پیشروی مواضع انترناسیونالیستی به خاور دور
  سرمایه داری خود را به اقصی نقاط این کرۀ خاکی گسترانده است و بیش از صد سال است که به نظام تولیدی مسلط جهانی تبدیل شده است. در عصر انحطاط سرمایه داری، بورژوازی یک طبقه جهانی است و به تبع آن طبقه کارگر نیز یک طبقه جهانی است، لذا پاسخ طبقه کارگر نیز، نه ملی بلکه جهانی است. «چشم انداز کمونیست انترناسیونالیست» گروهبندی جدیدی در راستای همگرائی بسوی کمونیست چپ از کرۀ جنوبی است.

 • ایده ها و آرمانهای انقلاب اکتبر جاودانه هستند!
  بهترین گرامیداشت انقلاب اکتبر پافشاری بر ایده ها و اهداف آن انقلاب و رزمیدن برای تحقق انقلاب کمونیستی است. بگذار بار دیگر شبحی به گشت و گذار درآید، شبح انقلاب کمونیستی. بگذار طبقه بورژوا بار دیگر از شبح انقلاب کمونیستی برخود بلرزد. چیزی برای از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان و جهانی که بدست می آوریم. کمونیزم، جامعه ای که در آن استثمار انسان از انسان مفهومی ندارد، تنها افق برای بشریت است.

 • تشدید تنش های امپریالیستی بین کرۀ شمالی و آمریکا و موضع انترناسیونالیستی
  واقعیت این است که خطر کره شمالی اسم رمزی است بر جنگ اقتصادی و بخصوص جنگ هژمونی بر منطقه، بین آمریکا و چین. این بار قرار است کرۀ شمالی سرنوشت عراق را پیدا کند، تا هژمونی آمریکا در خاور دور تثبیت شود. چین در راستای منافع امپریالیستی خود به کرۀ شمالی نیاز دارد اما در راستای منافع چین کره شمالی باید یک کشور ضعیف اقتصادی-نظامی باشد. وجود کره شمالی مانع از آن می شود که نیروهای آمریکائی در مرز چین مستقر شوند. بخاطر این مسئله چین مخالف لشکر کشی آمریکا به نزدیک مرزهای خود و برای حمله به کره شمالی است.

 • تروریسم بر علیه طبقه کارگر - تداوم جنایتهای تروریستی در فرانسه، عراق، آلمان، سوریه، بریتانیا، ایران و ...
  قبل از هر چیز باید تاکید کرد که قربانیان تروریسم، چه تروریسم دولتی و چه تروریسم غیر دولتی، انسان های کارگر است. اگر چه در حمله اخیرا در تهران، دو سمبل بورژوازی اسلامی (مجلس و قبر خمینی) مورد هدف قرار گرفتند، با این وجود بخشی از قربانیان مردمان عادی بوده اند. بدنبال هر جنایت تروریستی، بورژوازی ضرورت وحدت ملی را در دفاع از ارزشهای دمکراسی در مقابل تاریک اندیشان بیان کرده است.

 • بحران در کمپ سرمایه – در حاشیۀ پیشروی پوپولیسم و پیروز ترامپ
  پیشروی پوپولیسم و پس روی نئولیبرالیسم مختصی آمریکا نیست این مسئله را بوضوح میتوان در سراسر این کرهٔ خاکی مشاهده کرد، از سرمایه داری متروپیل گرفته تا سرمایه داری پیرامونی. پیروزی ترام بب نه تنها استثناء نیست بلکه بخشی از پروسه ای است که بعد از بحران سرمایه در سال ۲۰۰۸ شکل جدی بخود گرفته است. پیشروی پوپولیسم در اروپای غربی نه تنها کمتر از آمریکا نیست، شاید بیشتر از آنجا نیز باشد، پوپولیسم حتی در سرمایه داری پیرامونی نیز در حال پیشروی است.

 • بدیل بورژوازی برای تداوم انباشت سرمایه
  توضیح: این جزوه حدود چهار سال قبل بمناسبت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ، پیروزی روحانی در ایران نگاشته شده است. علیرغم گذشت چهار سال، بررسی علل و زمینه های پیروزی بورژوازی اصلاح طلب و همچنین عواقب آن برای طبقه کارگر و مبارزۀ طبقاتی، همچنان معتبر است. خواندن آنرا توصیه میکینم.

 • پارلمانتاریسم یعنی دیکتاتوری سرمایه - زنده باد انقلاب کمونیستی!
  توضیح: این جزوه حدود چهار سال قبل بمناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاشته شده است. علیرغم گذشت چهار سال از نگارش آن، مضمون، محتوای مقاله و همچنین افقی که بمناسبت سیرک انتخاباتی ارائه میدهد، همچنان معتبر است. خواندن آنرا توصیه میکینم.

 • گور خوابی و تجمل افسانه ای بیانگر وارونگی دنیای سرمایه داری
  اخیرا روزنامه شهروند گزارشی از زندگی بی خانمانان شهریار تهیه کرده که قبلا کارتن خواب بودند و بدلیل سرد شدن هوا به گورستان شهریار پناه برده بودند، تا از گورها بعنوان سرپناهی استفاده کنند. انتشار این گزارش همزمان بود با انتشار گزارشی از رنگین کمان پورشه ها در خیابانهای تهران، خودروئی که قیمت آن حدود یک میلیارد تومان است. گزارشی کوچک از دنیای تجملی و انگلی بورژوازی پیرامونی. تجملی از سود های نجومی که ازگُردۀ بردگان مزدی در سراسر جهان سرمایه بیرون کشیده می شود.

 • فیدل کاسترو قهرمان بورژواری بود!
  مرگ کاسترو با عناوینی چون، مرگ رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، مرگ رهبر دولت کمونیستی کوبا و غیره همراه بود. جناح چپ سرمایه با ستایش شخصیت "افسانه ای" فرمانده انقلاب، به خدمات او در گسترش سوسیالیسم در کوبا، مبارزات ضد امپریالیستی کاسترو و تلاش انترناسیونالیستی کاسترو در راستای تحقق سوسیالیسم پرداخت. حتی گرایشات کلام رادیکال چپ سرمایه که تا دیروز منتقد کاسترو بودند، به خدمات و ایده های فرمانده انقلاب کوبا ارج نهادند. مواضع ضد امپریالیستی و بخصوص ضد آمریکائی فرمانده و مقاومت تزلزل ناپذیر فرمانده ستایش شد و اینکه سیا بیش از 600 بار سعی کرده فرمانده را از بین ببرد. در مقابل همۀ این عوام فریبی ها، سوالی که مطرح می شود این است، آیا در کوبا انقلاب کمونیستی بوقوع پیوست؟ آیا کوبا سوسیالیستی بود؟ آیا فرمانده یک انقلابی بود؟

 • توضیحی بر کمونیست چپ
  نزدیک صد سال است «کمونیست چپ» با افتخار تمام از مواضع پرولتری در سطح جهانی دفاع کرده است، در جریان جنگ جهانی دوم به مواضع انترناسیونالیستی وفادار ماند و در دوران سیاه ضد انقلاب با چنگ و دندان به دفاع از ارزش ها و پرنسیپ های کمونیستی برخواست.

 • بیست سال پس از فرو پاشی استالینیزم کمونیسم تنها افق برای بشریت
  توضیح: این مقاله هفت سال قبل بمناسبت بیستمین سال فروپاشی دیوار برلین نگاشته شده است. علیرغم گذشت هفت سال مضمون و محتوای مقاله و همچنین افقی که ارائه میدهد، همچنان معتبر است، خواندن آنرا توصیه میکینم.
  استالینزم نه روند تکاملی انقلاب اکتبر ، بلکه گور کن انقلاب اکتبر بوده است. استالینیزم بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده ، خود را تحکیم بخشید. هیچ دیکتاتوری به اندازه استالین کمونیست سر بر خاک نیانداخته است.

 • تشدید تنش های امپریالیستی- موج اعدامها، مجاهدین و تحرکات حزب دمکرات- موضع و وظایف انترناسیونالیستی
  پس از توافق جمهوری اسلامی با کشورهای (1+5) تحت عنوان برجام، جمهوری اسلامی در تلاش بوده است یک تصویر سرمایه پسند، بخاطر جذب سرمایه ای خارجی و همچنین در راستای برداشتن بیشتر تحریم ها، از خودش ارائه بدهد. جذب سرمایه های خارجی و ارائه تصویر سرمایه پسند به اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی بسیار حیاتی است.
  مبارزات طبقه کارگر همچنان در حول حداقل خواستها، مخالفت با اخراجها، اعتراض به حقوق های پرداخت نشده و غیره انجام می گیرد. به عبارت دیگر طبقه کارگر در تلاش و تقلا برای حفظ فیزیکی خود می باشد.در چنین شرایطی، مواضع و وظایف انترناسیونالیستها در قبال این معضلات چیست؟

 • دنیای وارونۀ سرمایه داری - بهبود کیفیت زندگی یا گسترش گرسنگی؟
  دنیای سرمایه، دنیای تضادها، دنیای تناقض ها، دنیای وارونه ئی است. بشریت در هیچ شیوه تولیدی به اندازۀ جامعه سرمایه داری نعمات مادی تولید نکرده است و در همان حال خالقان نعمات مادی در طول تاریخ بشریت هرگز به اندازه امروز از حاصل دسترنج خود بی بهره نبوده اند. بشریت در هیچ دوره ائی به اندازۀ امروز شاهد چنین بربریتی، چنین بیگانگی، چنین توحشی، چنین تجملی، چنین زندگی طفیلی در ابعاد این چنین وسیعی نبوده است.

 • جنگ گانگسترها و تدام توحش سرمایه در سوریه
  بار دیگر با انتشار تصاویر، از زیر آوار بیرون کشیدن «عمران» بچه پنج ساله‌ای که در بمباران شهر حلب سوریه زخمی شده بود، همچون «آیلان» که سال گذشته جسد به پشت افتاده اش در ساحل دریا پیدا شد، در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و اعتراض را به راه انداخته است. قلب انسان با دیدن این تصاویر منقلب و وجدان انسان شرمگین می شود. این تصاویر بار دیگر تصویری واقعی از بربریتی که در سوریه در جریان است را ارائه میدهد.

 • مــائــوئیسم فرزنـد خلف استالینیسم
  مائوئیستها القاء می کنند که مائو این رودخانۀ سیال خلاقیت و رهبری، ناگهان در شرایط بحرانی جنبش کمونیستی، پیامبر گونه ظهور میکند، نه تنها شرایط ویژۀ چین، بلکه شرایط جهانی را بخاطر نبوغ پیامبر گونه اش درک می کند و مارکسیسم را نه تنها بر جامعه چین، بلکه در سطح جهانی منطبق میکند. انقلاب توده ای چین را رهبری می کند و چین را بسوی سوسیالیسم هدایت می کند.
  پس از یورش رویزیونیستها(بورژوازی) به دژ دیکتاتوری پرولتاریا و شکست تاریخی پرولتاریا، یعنی مرگ استالین و روی کار آمدن خروشچف، مائو سکان رهبری جنبش کمونیستی جهانی را بدست می گیرد و پیروزی تاریخی را برای جنبش کمونیستی به ارمغان می آورد. ناگهان با مرگ مائو(به صرف مرگ یک نفر) علیرغم تدارکات تئوریک – سیاسی و ایدئولوژیک وسیعی که مائو دیده بود، ضد انقلاب و رویزیونیستها سکان ادارۀ امور حزب و کشور را بدست می گیرند، شیوۀ تولید سوسیالیستی مجددا به شیوۀ تولید سرمایه داری بر میگردد و سرمایه داری مجددا حاکم میشود! چه ریاکاری! چه عوامفریبی!

 • صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد
  توضیح: سیاست ما درج مکاتبات، رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. با این حال به یکی از سوال هائی که برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده، با توجه به اهمیت موضوع، سوال و پاسخ را در سایت درج می کنیم. قطعا پاسخ به سوال زیرین می تواند موضوع ده ها نوشته جدی و تحقیقی باشد، با این حال ما سعی کردیم، جوابی کوتاه که منعکس کنندۀ نظر صدای انترناسیونالیستی باشد داده باشیم.

 • تداوم حملات تروریستی - آنکارا، بیروت، پاریس، باماکو ... - تشدید توحش و بربریت سرمایه داری
  در طی یک ماه اخیر شاهد تداوم حملات تروریستی از سوی جانوران متشکل در خلافت اسلامی بودیم. هدف حملات تروریستی این جانیان نه مراکز نظامی دیگر دولتهای سرمایه داری، بلکه مردمان عادی، خواهران و برادران طبقاتی مان بوده است. بدنبال حملات تروریستی پاریس، جنایت علیه بشریت بر سر زبانها افتاد. بورژوازی اعلام کرد «جنگ مقدس» خود را تا محو تاریک اندیشان ادامه خواهد داد. چه ریاکارئی! ضمن همدردی با قربانیان تروریسم، نه باید همچون گرایشات راست و چپ سرمایه نقش بلند گوی دمکراسی را ایفا کرد بلکه باید از افق انترناسیونالیستی به حوادث نگریست.

 • آوارگی انسانها بیانگر بربریت سرمایه داری است
  تصاویر دردناک، غم انگیز و غیر انسانی که علیرغم سانسور ژورنالیستهای محترم[1]، از موج اخیر پناهجویان در مقابل دیدگان بشریت قرار می گیرد، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. تصویر کودکی که تنها سه سال از بهار زندگی اش گذشته بود و سر بر خاک افتاده بود، کشف جنازه بیش از 70 انسان از کامیونی که حتی حیوانات را سوار آن نمی کنند، غرق شدن روزانه صدها نفر در کشتی های غیر استاندارد، تجمع انسانهای خسته، درمانده و کودکان پشت سیم های خار دار و دهها فاجعه و تراژدی دلخراش دیگر، تنها گوشه بسیار کوچکی از جنایات نظام کثیف سرمایه داری است. از یک سو بورژوازی غرب تلاش می کند نقش ریاکارانه خود را ایفا کند، ژست مدافع حقوق بشر به خود بگیرد و در شکل ناجی آوار گان ظاهر می شود و از سوی دیگر همبستگی انسانی مردمان کشورهای غربی، بخصوص جوانان ستودنی است.

 • دنیای وارونۀ سرمایه داری
  دنیای وارونۀ سرمایه داری، دنیای عجیبی است، دنیای تضادها، دنیای تناقض ها. جامعه طبقاتی سرمایه داری از یک سو دنیائی است سرشار از رفاه، آسایش، تجمل، لوکس و از سوی دیگر دنیائی است مملو از نداری، گرسنگی، بدبختی، حسرت حداقل ها. بشریت در هیچ شیوه تولیدی به اندازۀ امروز نعمات مادی تولید نکرده است و به همان اندازه خالقان نعمات مادی در طول تاریخ بشریت هرگز به اندازه امروز از حاصل دسترنج خود بی بهره نبوده اند.

 • تنش ها و توافقات امپریالیستی - موضع و افـق انترناسیونالیستی
  جزوه ای در رابطه با تفاهمات هسته ای
  پس از سالها تنش های امپریالیستی و جنگ روانی، سر انجام گانگسترها روز 13 فروردین 1394 به یک تفاهم هسته ای دست یافتند. اگر این تفاهم در 30 ژوئن 2015 به یک توافق بینجامد، محدودیت های جدی بر برنامه هسته ای ایران تحمیل خواهد شد و در مقابل آن بخشی از تحریم ها به شکل مرحله ای لغو خواهد شد.

 • یمن – شدت یابی تنش های امپریالیستی؛ جنگ گانگسترها برای هژمونی در خاورمیانه
  عربستان سعودی، ایران و ترکیه سه کشوری هستند که در راستای جاه طلبی های امپریالیستی خود ادعای قدرت منطقه ای را دارند. عدم سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که مستقیما توسط ایران حمایت می شود، گسترش نفوذ ایران در عراق، لبنان، و دیگر مناطق، نگرانی هائی را برای رقبای ایران، بویژه گانگسترهای عربستان سعودی بوجود آورده است. جولان دادن سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق و نقش حیاتی که او در عملیات آزاد سازی تکریت و همچنین در هدایت گروهای شبه نظامی شیعه ایفا کرده است، میزان افزایش نفوذ ایران را نشان میدهد.

 • انتخابات یونان، بدیل بورژوازی به بحران سرمایه
  حزب سوسیال دمکرات چپ یونان در انتخابات اخیر یونان به پیروزیهای چشمگیری دست یافت و با حزب دست راستی و خارجی ستیز «یونان مستقل» دولت اعتلافی تشکیل داد. واگذاری پست وزارت دفاع کابینه به حزب دست راستی «یونان مستقل» بیانگر آن است که جلب رضایت نیروهای نظامی و پلیس برای «سیریزای» از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این پیروزی و نتایج آن و همچنین سرنوشت احتمالی یونان مباحث زیادی را در محافل، جریانات و نهادهای متفاوت راست و چپ سرمایه دامن زد. اگر جناحهای راست و نئو لیبرال به مباحثی چون خروج احتمالی یونان از حوزه پولی «یورو»، نابسامانی اقتصادی یونان و بحران در اتحادیه اروپا تاکید میکردند در مقابل جناح چپ سرمایه، بخصوص چپ کلام رادیکال وطنی و در راس آن دستجات متفاوت کمونیزم کارگری این پیروزی را، پیروزی طبقه کارگر و مردم، پیروزی کمونیزم دخالتگر ارزیابی کردند.

 • توحش سرمایه داری و تداوم حمام خون در سوریه
  تنها مبارزۀ طبقاتی است که میتواند افقی برای آینده ارائه دهد

  چندین سال است که سوریه به میدان جنگ گانگسترها و تصفیه حساب آنها از یکدیگر تبدیل شده است. چندین سال است که کرکسها برای دریدن لاشه ای تحت نام «سوریه» به جنگ کثیف خود ادامه میدهند. چندین سال است که آن چنان بربریت، توحش، جنایتی در جریان است که کلام انسانی قادر به بیان آن نیست. چندین سال است که مردم این بخش از کرۀ خاکی، مجبور به تحمل جنایات سازمان یافته هستند. این جنگ، نه جنگ روشنائی (دمکراسی) بر علیه تاریکی (جانوران اسلامی) ، بلکه محصول بحران سرمایه داری در حال انحطاط می باشد. موقتا خطر جانوران اسلامی از منطقه کوبانی رفع شده است. البته چپ دستگاه سیاسی سرمایه این مسئله را با عباراتی چون «شادباش پیروزی نیروی مقاومت مردمی»، «پیروزی کوبانی», «کوبانی آزاد شد»، «پیروزی نماد مقاومت» و غیره آذین کرده است. انترناسیونالیستها چه نگرشی به این پدیده دارند؟ تجربه تاریخی پرولتاریا در این زمینه چه بوده است؟ چه درسهائی باید از این تحولات گرفت؟

 • زنده باد مبارزۀ مستقل کارگری!
  درسهائی از مبارزات و اعتصابات معدن بافق

  اعتراض بردگان مزدی ، لگد مال شدگان دنیای وارونه سرمایه داری به شرایط جهنمی شان و دیدن همبستگی کارگران و اعتصاب آنان، نه تنها شور و شوق دیگر بردگان مزدی را به همراه دارد، بلکه الهام بخش دیگر استثمارشدگان برای نبرد در راستای خواسته هایشان نیز خواهد بود. معدنچیان بافق در ماههای اخیر اعتراضات و اعتصاباتی در راستای برخی خواستها سازمان دادند. گرایشات متفاوت چپ دستگاه سیاسی سرمایه همچون سابق در واکنش به این اعتراضات فقط به تملق گوئی پرداختند و عوام فریبی کردند. نگاهی به این اعتراضات و درس گیری از نکات قوت و ضعف این اعتراضات و اعتصابات حائز اهمیت است.

 • سوریه، عراق، اوکراین، فلسطین و ... شدت یابی توحش سرمایه داری
  جنگ نه سیاست و دکترین دولتهای دیکتاتور، خشن و سلطه طلب، بلکه بخشی جدائی ناپذیر از کارکرد و عملکرد نظام طبقاتی و در عصر کنونی پاسخ سرمایه داری در حال انحطاط به معضلات خود می باشد. بحران سرمایه داری یعنی اختلال در روند انباشت سرمایه بخشی از متابولیسم و منطق درونی شیوه تولید سرمایه داری است.

 • پیشروی مواضع انترناسیونالیستی در یـونـان
  مواضع انترناسیونالیستی به فضای سیاسی یونان نیز پیشروی کرده است. «رفقای انترناسیونالیست» نام گروهبندی جدیدی است که در راستای همگرائی به سوی چپ کمونیست فعالیت می کنند. این رفقا علاوه بر وبلاگ خود نشریه تئوریکی نیز بنام «آنزیم» منتشر می کنند.

 • سـوریـه - آنارشیسم در خدمت جنگ امپریالیستی
  آنارشیستها چگونه کارگران را به کشتار در جنگ امپریالیستی ترغیب می کنند و چگونه عمق ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی خود را که در پس کلمات به ظاهر رادیکال مخفی کرده بودند آشکار می سازند و کارگران را به گوشت دم توپ شدن در جنگ گانگسترها تحت عنوان انقلاب فرا می خوانند.

 • بخون کشیدن اعتراضات کارگری جلوه ای از بربریت سرمایه داری
  کارگران معترض «گانگستر» هستند یا قاتلان کارگران!

 • نلسون ماندلا یک عمر در خدمت سرمایه
  نلسون ماندلا همیشه متعلق به جنبش بورژوازی و یکی از قهرمانان جنبش بورژوازی بوده است

 • سوریه جنگ گانگسترها جنایتی علیه بشریت
  چرا جنایت علیه بشریت در سوریه شکل گرفت؟


 • طبقه کارگر همچنان تنها طبقۀ انقلابی است!
  افسانۀ از بین رفتن طبقۀ کارگر بعنوان یک طبقۀ اجتماعی و خالق نعمات بشری و بجای آن شکلگیری «طبقه» متوسط با رفاه نسبی تنها بخشی از تبلیغات عوامفریبانۀ ایدئولوگهای بورژوازی برای مقابله با غول خفته است.

 • کمون پاریس جاودانه است!
  به مناسبت صدو چهل دومین سالگرد اولین دیکتاتوری پرولتاریا

 • فوریه 1848 پرولتاریا بعنوان یک طبقۀ اجتماعی مانیفست خود را برای رهائی خویش ارائه میدهد
  مانیفست حزب کمونیست در اصل برنامۀ «اتحادیه کمونیستها» بود که توسط مارکس و انگلس به نگارش درآمد. اما مانیفست تجلی ظهور طبقه ای اجتماعی بود که با مانیفست خود ادعانامه خود را علیه نظام بربر سرمایه داری به شکل دیالکتیکی و تاریخی بیان داشت.

 • حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی
  مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) کوبیدن بر متون انقلابی و کمونیستی در تناقض با اولین وظیفۀ کمونیستها است یعنی تلاش خستگی ناپذیر در اشاعه و گسترش افکار کمونیستی و انترناسیونالیستی. صدای انترناسیونالیستی بر متون خود مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) نمی زند.

 • گسترش اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی پس از قتل عام کارگران و نقش اتحادیه های کارگری بعنوان بخشی از نهادهای سرمایه
  در دورۀ آپارتاید در آفریقای جنوبی از سوئی بدلیل شرایطی که آپارتاید بر جامعه تحمیل کرده بود و از سوی دیگر وجود اعتصابات و اعتراضات کارگری، عملا دولت آپارتاید را فلج کرده بود.این معضلات رشد اقتصادی آفریقای جنوبی را محدود کرده بود و انباشت سرمایه با محدودیت هائی روبرو شده بود. در چنین شرایطی سرمایه برای رشد اقتصادی و انباشت بهتر سرمایه خواهان تغییراتی در نظام سیاسی شد. کنگرۀ ملی آفریقا نقش این ناجی را پیدا کرد تا سرمایه داری آفریقای جنوبی را از بن بستی که در آن گرفتار شده بود، نجات دهد.

 • بدون بزیر کشیدن سرمایه داری نمیتوان جمهوری اسلامی را به محاکمه کشید
  تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخی مملو از خون بوده است. این حکومت خدا بر روی زمین در خون بدنیا آمد و با خون نیز توانست خودش را تثبیت کند. در دهۀ 60 دهها هزار انسان معترض را به زنجیر کشید و دهها هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. بورژوازی اسلامی با دستگاه سرکوب و اختاپوسی گونۀ خود، غیر قابل تصور ترین شکنجه های جسمی و روحی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرد. بسیار دشوار است لیستی از شکنجه های بورژوازی اسلامی که تنها تصورشان مو بر تن آدمی سیخ می کند، ارائه داد.

 • تنش های امپریالیستی بین ایران و گانگسترهای دمکرات موضع و وظایف انترناسیونالیستی
  تنها پیشروی طبقۀ کارگر بسوی انقلاب کمونیستی برای بزیر کشیدن نکبت سرمایه داری، جهانی بدور از تنش های امپریالیستی و جنگهای ناشی از آن و همچنین جهانی فارغ از سلاحهای اتمی به ارمغان خواهد کرد. جهانی بدور از طبقه و بردگی مزدی، جهانی شایستۀ انسانی.

 • درسهائی از اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی
  اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی نشان میدهد که طبقه کارگر بعنوان یک نیروی اجتماعی مغلوب نشده است. با وجود همه محدودیت هائی که این نبردها داشته اند، بخصوص اعتصاب پتروشیمی ماهشهر، دستاورد عظیمی داشته است. اعتصابیون حیله پلیس سیاسی در محل کار(مسئولین حراست) را نقش بر آب کردند که سعی می کرد بین اعتصابیون تفرقه بیندازد و سپس هم با ترفند اینکه خواستهای شما را پیگیری خواهیم کرد، وارد عمل شد.

 • لیبـــی جنگ ادامۀ نظم نوین جهانی
  بار دیگر وجدان دمکراتها نتوانست کشتار مردم بیگناه لیبی را تحمل کند. بار دیگر قلب های رئوف دمکراتها از شدت جنایات قذافی بدرد آمد. بار دیگر وحشیگری قذافی حس همبستگی دمکراتها را بر انگیخت. بار دیگر دمکراتها عزم جزم کرده اند تا از مردم لیبی حفاظت کنند. بار دیگر دمکراتها میلیونها دلار صرف «جنگ بشر دوستانه» شان می کنند و اسم رمز جنگ شان نیز «بشر دوستی » است. چه نیرنگ و دروغی!

 • پرولتاریای باکو باید به حافظۀ تاریخی خود رجوع کند
  زمانی نام باکو تبلور عمیق ترین همبستگی طبقاتی بود. آذری ، ارمنی ، گرجی و روسی بازو در بازو ، علیه سرمایه می جنگیدند ، با هم کمیته کارخانه می ساختند و با کمک همدیگر کمیته اعتصاب تشکیل میدادند. زمانی تبلیغ ادبیات و هنر پرولتری بخشی از کار روتین پرولتاریای باکو بود. از همه مهمتر نام کمیته کمونیستی باکو ، بیانگر سطح بلوغ و آگاهی طبقاتی پرولتاریای باکو بود. پرولتاریای باکو منبع الهام بخش برای پرولتاریای سراسر منطقه بود. داستان قهرمانی های پرولتاریای باکو ، داستان نبردهایش ، موضوع پور شورترین رمان ها بوده است.

 • شورش در کشورهای عربی ، سرمایه داری چیزی جز بربریت برای بشریت نیست
  شورش بردگان مزدی ، گرسنگان ، ستم دیدگان ، لگد مال شدگان جامعه در کشورهای عربی و دیدن قهرمانیهای آنها ، نبردهای خیابانی آنها ، شور و شوق خواهران و برادران هم طبقاتی شان را در سراسر جهان به وجد آورد. اعتراض جمعی به این دنیای وارونه و خواستن دنیای دیگر قطعا بسیار شکوهمند است و الهام بخش دیگر بردگان مزدی و گرسنگان در سراسر جهان خواهد شد.

 • بحران کسری بودجه تجلی ورشکستگی سرمایه داری
  امروز بحران بدهی ها و کسری بودجه گریبانگیر تمامی دولت های سرمایه داری شده است ، چیزی که نشانه ای از ورشکستگی سرمایه داری است ، این بحران بهانه ای شده برای حمله روزانه به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر ، در سراسر جهان. این دولتهای پیرامونی سرمایه داری نیستند که خونریزی می کنند ، بلکه از لحاظ اقتصادی توســعه یافته ترین ، پیشرفته ترین کشـورهای سرمایـه داری ، دولتــهای متروپل سرمایه داری هستند که برای زنـــده مانــدن خــود تقلا می کنند.

 • مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو برای طبقه کارگر
  سرمایه داری منشاً تمامی نابسامانی ها و بدبختی ها در سراسر جهان است. منافع ما در این نیست مثل چیزی که در سال 1357 اتفاق افتاد فقط طبقه حاکم را عوض کنیم بلکه در مبارزه طبقاتی و هدف ما باید برای نابودی کل سیستیم سرمایه داری نشانه گیری شود. این تنها از یک افق انترناسیونالیستی امکان پذیر است.

 • اخلاق و مبارزه طبقاتی (جریان کمونیست بین المللی)
  به سبب تسلط بلا منازع چپ سرمایه بر فضای سیاسی ایران و نبود سنتهای کمونیستی و پرولتری ، رفتار ، کردار و اخلاقیات فضای سیاسی ایران انعکاسی از ارزشهای چپ سرمایه بوده است. اخلاق پرولتری عالی ترین شکل اخلاق و انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است.  چپ دستگاه سیاسی سرمایه شرایط زیستی بردگان مزدی

 • عطش سیری ناپذیر سرمایه برای سود عامل تباهی بردگان مزدی است
  آیا جان باختن و زخمی شدن بردگان مزدی در قتل گاههائی که محیط کار نامیده می شوند و از سوی چپ دستگاه سیاسی سرمایه عنوان حوادث محیط کار اطلاق می شود ناشی از بی دقتی و یا کم توجهی کارفرمایان سودجو و کوته اندیش در سرمایه داری پیرامونی است؟ آیا کارگران متروپل معضلی بنام جنایات محیط کار ندارند؟

 • نظام بربر سرمایه داری منشاء تباهی انسانهاست!
  ما اعلام کرده ایم:"انقلاب کمونیستی یا نابودی بشریت"! اگر انقلاب کمونیستی صورت نگیرد، نابودی بشریت انکار ناپذیر است. نابودی بشریت تنها از طریق جنگ جهانی نیست، بلکه تنها یکی از اشکال آن است و می تواند اشکال دیگری نیز بخود بگیرد، همچون از طریق فاجعه محیط زیستی، از طریق سقوط بشریت و غیره.

 • در نظام سرمایه داری محل کار قتلگاه بردگان مزدی است
  برخلاف عوامفریبی های گرایشات راست و چپ سرمایه، حوادث محیط کار، نه ناشی از بی دقتی یا کم توجهی کارفرمایان بلکه محصول نظام سرمایه داری است، که در این نظام، هدف تولید نه رفع نیازهای بشری بلکه کسب حداکثر سود است


 نژادپرستی و انترناسیونالیسم

 • در مقابل سیاستهای راسیستی بورژوازی به دفاع از خواهران و برادران هم طبقاتی خود برخیزیم!
  بمناسبت دور جدیدی از "افغان" ستیزی بورژوازی اسلامی- طبقۀ کارگر در سنگر دفاع از هویت طبقاتی خود ، نمی تواند از لگد مال شدن روزانه هم طبقاتی خارجی تبار خود چشم بپوشد و کارگر مهاجر را علت بیکاری ، بدبختی و کم حقوقی خود قلمداد کند.

 • پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی
  همین الان تمیزیها و زیبائیهای خیره کنندۀ تهران ، لندن ، پاریس و غیره در سایۀ کارگر "مهاجر" است ، والا آشغال و کثافت از در و دیوارشان بالا می رفت. همین الان بدون کارگر "مهاجر" مراقبت از سالمندان اروپای غربی امکان پذیر نیست. بدون رنج کارگر "افغانی" ساختمانی در تهران بالا نمی رود. کارگر مهاجر رنج کشیده ترین و محرومترین بخشی از طبقۀ کارگر است.


 فـاشـیـسم و انترناسیونالیسم


 معیارهای لازم برای یک مباحثه سیاسی

 • مکاتبه اول با مبارزه طبقاتی
  هدف بحث باید در راستای کمک به شفافیت فضای سیاسی پرولتری باشد، چیزی که بنوبۀ خود به آماده سازی برای شکل گیری تاریخی حزب کمونیست انترناسیونالیست که سلاحی ضروری برای پیروزی انقلاب کمونیستی است، کمک نماید.

 • مکاتبه دوم با مبارزه طبقاتی
  ما بر این باوریم نفوذ ایدئولوژی های بورژوائی و خرده بورژوائی، نه تنها دشمن اصلی [خطر اصلی] برای طبقه کارگر، بلکه جریانات سیاسی آن نیز هست. لذا ما اعتقاد داریم، وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها باید تلاش در جهت تقویت اصول و ارزش های پرولتری باشد.

 • مکاتبه سوم با مبارزه طبقاتی
  نامۀ شما نه در راستای یک بازبینی انتقادی بلکه در راستای توجیه عملکرد تاکنونی «مبارزه طبقاتی» بوده است متاسفانه این بیانگر آن است که «مبارزه طبقاتی» بدلیل محدودیتهای خودش، توان و قابلیت چنین نقدی را ندارد. انتقادی که می توانست در راستای پیشروی مواضع انترناسیونالیستی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه به تقویت مواضع انترناسیونالیستی در سایر نقاط نیز منتهی شود. پراتیک و عملکرد «مبارزه طبقاتی» از نگاه ما در راستای ایجاد ابهام سازی در درون فضای سیاسی بوده است.

 ناسیونالیسم

 آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی