<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" <HTML> <head> <title> </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <link type="text/css" href="../CSS/mall.css" rel="stylesheet"> </head> <BR> <BR> <BR> <div class="h8"> <div class="boxText"> Debatt r viktig, ndvndigt och avgrande fr internationalister. Den revolutionra rrelsen kan inte ta effektiva framgngar utan att internationalister spelar en dynamisk roll fr att utveckla denna rrelse. Detta r bara mjligt genom diskussion och konfrontation mellan olika perspektiv inom den proletra politiska miljn. Politiska kriterier fr att texter ska kunna publiceras hr r fljande(dessa kriterier har vidtagits av internationalister frut och har omformulerats hr): </div> </div> <BR> <div class="h8"> <div class="boxText"> <UL class="uls"> <LI><div class="h8"> Erknnande av marxisistisk doktrin och metodologi ssom proletariatets teori; </div> <div> <BR> </div> <LI><div class="h8"> Erknnande av oktoberrevolutionen som en proletr revolution; </div> <div> <BR> </div> <LI><div class="h8"> Det reservatationslsa frkasstandet av kapitalets vnster: Stalinister, Maoister, Trotskister och officiella anarkister representerar kapitalismens politiska apparat. </div> <div> <BR> </div> <LI><div class="h8"> Det reservatationslsa frkasstandet av statskapitalism och sjlvfrvaltning; </div> <div> <BR> </div> <LI><div class="h8"> Erknnandet av ndvndigheten av den historiska internationalistiska kommunist partiet, den oumbrliga vapen fr att den kommunistiska revolutionen ska lyckas. </div> </UL> <BR> </div> </div> <BR> <center> <div class="h11"> </div> </center> <BR> <BR> <div class="h8"> <div class="boxText"> <table border="0" width="100%"> <thead style="background-color:red"> <tr><td class="h9" width="50%">&nbsp;Kapitalets vnster</td><td class="h9" width="50%">&nbsp;Texter frn internationalister</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <BR> <UL class="uld"> <LI><div class="h8"> <!-- --!> </div> <BR> </UL> <BR> </td> <td> <BR> <UL class="uld"> <LI><div class="h8"> <!-- --!> </div> <BR> </UL> <BR> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <BR> <BR> <BR> </body>