قتل عام مجاهدین
جنایتی از بازی امپریالیستی19 فروردین 1390 هنگام دیدار وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی از عراق ، ارتش و نیروهای امنیتی عراق قتل عام سازماندهی شده ای را علیه «اردوگاه اشرف» انجام دادند. در این جنایت ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند. مجاهدین یک جریان بورژوائی ، ضدانقلابی به یک گروه فشار در سیاست خارجی امپریالیستها تبدیل شده اند با این وجود کشتار اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف فاجعه ای انسانی می باشد و سوء استفاده سازمان مجاهدین خلق از این فاجعه انسانی در مظلوم نمایاندن خود برای کسب امتیاز در معاملات پشت پرده با سرمایه داری جهانی ریا کاری است.

سازمان مجاهدین خلق ، برای نشان دادن این مسئله که تنها آلترناتیوی است که می تواند خواستهای سرمایه داری جهانی را بر آورده سازد و جانشین مناسبی بجای جمهوری اسلامی در آینده است ، از یکطرف با برپا نگاهداشتن اردوگاه اشرف بعنوان پایگاه قدرت در زدوبند با سرمایه جهانی عمل می کند و از طرف دیگر با برگزاری کنفرانس ها و گفتگو با پارلمانتاریست های اروپایی و آمریکایی ، تلاش می کند تا به بورژوازی غرب بقبولاند که دیگر تروریست نیست و بهتر از سایر جناح های اپوزسیون جمهوری اسلامی می تواند نظام سرمایه را با سرمایه جهانی وفق دهد و حکومت را اداره کند.

قول و قرار تک تک اعضای مجاهدین در کمپ اشرف با آمریکایی ها در ازای پس دادن سلاحهایشان و ماندگاریشان درآنجا بمعنی داشتن پایگاه قدرت در موزانه معاملات و گفتگو بود. حالا که حفاظت کمپ اشرف به ارتش عراق سپرده شده است ، آن قول وقرارهای اعضای مجاهدین با آمریکایی ها تاریخ مصرفش گذشته است. عراق در یک زد وبند با حاکمیت جمهوری اسلامی دست به کشتاراعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف زده است. این نه اولین و نه آخرین یورش ارتش عراق به این کمپ خواهد بود و این حمله نمی تواند بدون چراغ سبز آمریکا صورت گرفته باشد.

این جنایت از سوی دیگر بوضوح حقانیت نظریۀ انترناسیونالیستها را نشان میدهد که «ارتش آزادیبخش» در عصر امپریالیسم ، یک نیروی پیاده در اختلافات امپریالیستی است و مهره ای است در سیاست خارجی کشورهای رقیب در راستای منافع امپریالیستی شان.

22 فروردین 1390
امیر جوادی