بحث و مناظره برای انترناسیونالیستها حیاتی، ضروری و لازم است. جنبش انقلابی نمی تواند قدمهای موثری بر دارد مگر اینکه انترناسیونالیستها نقشی پویا ودینامیک در تکامل این جنبش داشته باشند. این تنها از طریق جدل و مباحثه از دیدگاههای متفاوت درون فضای سیاسی پرولتری امکان پذیر است.


 مباحثات با جریان کمونیست بین المللی   مباحثات با دیگر جریانات کمونیست چپ

 • مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی: معذورات انتشاراتی انقلابی
  مقدمه
  باز هم فرهنگ مباحثه
  تعهد ایدئولوژیک
  تنزل دادن نقش خود تا سطح انتشاراتی انقلابی
  معذورات انتشاراتی انقلابی
  وارونه کردن مواضع صدای انترناسیونالیستی
  خود- مدیریتی یعنی تداوم بردگی مزدی
  شوراهای کارگری
  مبارزه مستقل کارگری
  یادداشتها
  خطوط اصلی مواضع

 • مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی: سازمان انقلابی یا انتشاراتی انقلابی؟
  سالها قبل در رابطه با ابهامات جریان کمونیست بین المللی در رابطه با آگاهی طبقاتی، نقش و عملکرد سازمان انقلابی و اینکه عملا نقش، وظایف و عملکرد خود را تا سطح یک انتشاراتی انقلابی تنزل میدهد، سری مقالاتی را در نقد جریان کمونیست بین المللی تحت عنوان «آگاهی طبقاتی و سازمان انقلابی» منتشر کردیم. مقالات منتشر شده با ویرایش جدید و باضافه بخش های جدید به شکل یک جزوه منتشر میشود.

 • پاسخی به صدای انترناسیونالیستی درباره اعتصابات در ایران
  توضیح: این مقاله پاسخ جریان کمونیست بین المللی به جزوۀ صدای انترناسیونالیستی تحت عنوان « درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی» است. صدای انترناسیونالیستی مقاله را ترجمه کرده تا کسانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند بتوانند مباحث را دنبال کنند. مسئولیت ترجمه به عهده صدای انترناسیونالیستی است.

 • مباحثه ای با جریان کمونیست بین المللی - طبقه کارگر یا توده ها؟
  مقدمه
  فرهنگ مباحثه
  نقد حلقه های ضعیف
  متروپل و پیرامون
  اعتراضات مردمی خیابانی
  زمینه و افق اعتراضات مردمی
  بی اعتنائی به اعتراضات مردمی یا افق پرولتری
  اعتراضات خیابانی بر علیه روحانیت
  سایه ناسیونالیسم بر اعتراضات مردمی
  اعتراضات علیه اتحادیه های کارگری
  تقسیم کاذب میان اعتراض و اعتصاب
  از ریل خارج شدن صدای انترناسیونالیستی
  سرکوب یا آگاهی طبقاتی
  فرار از پاسخ
  جلیقه زردها
  مبارزه طبقاتی و جریان کمونیست بین المللی

 • صدای انترناسیونالیستی و اعتراضات در خاورمیانه
  توضیح: این مقاله پاسخ جریان کمونیست بین المللی به نقد صدای انترناسیونالیستی است. صدای انترناسیونالیستی مقاله را ترجمه کرده تا کسانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند بتوانند مباحث را دنبال کنند. مسئولیت ترجمه به عهده صدای انترناسیونالیستی است.
  در ماه اوت، صدای انترناسیونالیستی طی مقاله ای در فروم سایت جریان کمونیست بین المللی، در رابطه با موج اعتراضات اجتماعی خاورمیانه و تاثیری که بر کشورهای اردن، ایران و عراق داشت، موضع گیری کرد.صدای انترناسیونالیستی از مواضع اساسی طبقاتی و از دیدگاه پرولتری از انقلاب و از ضرورت سازمان یابی مستقل طبقاتی علیه تله های گوناگون بورژوازی دفاع می کند. مقاله چندین سوال را در این رابطه مطرح می کند: محتوای تظاهرات ها چیست؟ نقش و نگرش انقلابیون به این اعتراض ها چیست؟ آیا انقلابی در اینجا شروع شده است؟ نقش بورژوازی چیست؟ اما در سطح ثانویه، در متن مقاله، ابهامات مهمی وجود دارد، به خصوص در مورد ماهیت طبقاتی این حوادث.

 • تداوم اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری - تنها آلترناتیو مبارزه طبقاتی است
  توضیح: در جریان اعتراضات خیابانی ایران و بدنبال آن در اردن و عراق، جریان کمونیست بین المللی، دو مقاله در رابطه با ایران، یک مقاله در رابطه عراق و یکی دیگر در رابطه با اردن منتشر کرد. این مقاله نقدی به ابهامات جریان کمونیست بین المللی در رابطه با این اعتراضات است.
  از اوایل خرداد ماه 1396 در اعتراض به تورم، گرانی، نرخ بالای بیکاری و سیاست ریاضت اقتصادی دولت اردن، موجی از اعتراضات خیابانی، در اردن شکل گرفت. رژه برای نان، نه تنها حاکمان اردن بلکه حاکمان منطقه را بفکر انداخت که جلوی گسترش اعتراضات را باید گرفت قبل از اینکه دامن خود آنها را بگیرد. قدرتهای منطقه شرایط را مناسب ندیدند و به کمک اردن شتافتند، سیاست ریاضت اقتصادی موقتا شکست خورد و اعتراضات فروکش کرد. بدنبال آن در اعتراض به قطعی آب و برق، گرانی و بیکاری اعتراضات خیابانی از بصره شروع شد و بسرعت خود را به استانهای جنوبی و مرکزی عراق گسترش داد. پایتخت عراق، بغداد، صحنه نبرد اعتراضات خیابانی بود. این اعتراضات با تخصیص حدود 3 میلیارد دلار به استان بصره برای آغاز پروژه های عمرانی موقتا فروکش کرده است. هنوز اعتراضات عراق فروکش نکرده بود که دور جدیدی از اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران بر علیه گرانی و تورم شکل گرفت. اعتراضات بسرعت به شهرهای اصلی و تهران گسترش پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد.

 • دو جنبش ، دو افــق، تشدید مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو
  توضیح: این مقاله نقدی است به مقدمه ای که جریان کمونیست بین المللی برای انتشار مقاله ما «مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو برای طبقه کارگر» به زبان انگلیسی در سایت خود درج کرده بود. «مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو برای طبقه کارگر» در جریان اعتراضات موج سبز از افق انترناسیونالیستی نگاشته شده است.

  در اعتراضات و اقدامات مردمی که طبقه کارگر خودش را در جنبشهای دمکراتیک و آزادیخواهانه حل می کند ، بورژوازی را تضعیف نمی کند بلکه طبقه کارگر خود را تضعیف می کند.


 در دفاع از کمونیست چپ

 • بی اعتبار کردن کمونیست چپ موقوف!
  در طول تاریخ جنبش کارگری، ماجراجویی، معضلی برای سازمان یابی طبقه کارگر و گرایشات سیاسی آن بوده است. ماجرا جویان، در راستای ماجراجویی و اهداف خود بارها سعی کرده اند به فضای سیاسی پرولتری نزدیک شوند و با ایجاد محافلی و یا با تاثیرگذاری بر فضای سیاسی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ سازمانی ابهام آفرینی کنند. عملکرد آنها حائلی را بوجود می آورد تا مبارزانی که بسوی مواضع پرولتری تمایل پیدا میکنند، نتوانند به مواضع حقیقی کمونیستی دست یابند و یا جذب جریانات کمونیستی شوند.

 • سمفونی رسوایی
  در 6 تیر1398 گروه بین المللی کمونیست چپ (IGCL) آشکار کرد صدای انترناسیونالیستی مدتهاست که عاشق آن شده است. آشکار کرد که مدتهاست صدای انترناسیونالیستی نامه های عاشقانه برای آن ارسال میکرده است و در نامه های عاشقانه الفاز عاشقانه ای چون «عزیز» و ... می نوشته است.
  موومان عشق
  موومان مظلومیت
  موومان ننگ
  موومان پروکاسیون دیگر مقالات از کمونیست چپ

 • توضیحی بر کمونیست چپ
  نزدیک صد سال است «کمونیست چپ» با افتخار تمام از مواضع پرولتری در سطح جهانی دفاع کرده است، در جریان جنگ جهانی دوم به مواضع انترناسیونالیستی وفادار ماند و در دوران سیاه ضد انقلاب با چنگ و دندان به دفاع از ارزش ها و پرنسیپ های کمونیستی برخواست.

 • اخلاق و مبارزه طبقاتی (جریان کمونیست بین المللی)
  به سبب تسلط بلا منازع چپ سرمایه بر فضای سیاسی ایران و نبود سنتهای کمونیستی و پرولتری ، رفتار ، کردار و اخلاقیات فضای سیاسی ایران انعکاسی از ارزشهای چپ سرمایه بوده است. اخلاق پرولتری عالی ترین شکل اخلاق و انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است.123Stat web statistics