:مقالات مبارزۀ طبقاتی   سرمایه داری و پاندمی

 • 32سال پس از فرو پاشی استالینیزم - کمونیسم تنها افق برای بشریت
  32 سال پیش روز نهم نوامبر دیوار برلین، نماد استالینیسم فرو پاشید. بزرگترین کانالهای تلویزیونی مثل سی ان ان، بی بی سی و غیره سه شبانه روز برنامه زنده و مستقیم پخش کردند، تا در این جشن پیروزی، سهم خود را ادا کنند. در اوایل نیازی به تبلیغ و تهییج نبود، خود تصاویر گویای پیروزی دمکراسی بود. بدنبال آن ما هفته ها و ماهها بمباران تبلیغاتی شدیم، پیروزمندانه "پایان مبارزه طبقاتی"، ازلی بودن نظام طبقاتی و سرمایه داری را اعلام کردند. اعلام کردند نظم جدیدی شروع شده است که در آن شمال و جنوب، غرب و شرق این کره خاکی بقول جورج بوش پدر در "رفاه، آرامش و توازن" زندگی خواهند کرد.

 • سرمایه داری جاودانه نیست!
  سرمایه داری فقط شکل تاریخی برای تولید اجتماعی است. قبل از سرمایه داری، اشکال دیگری از شیوه های تولیدی با سطوح مختلفی از رشد نیروهای تولیدی وجود داشته اند. مبدا این پروسه تلاش انسان برای زندگی در طبیعتی است که او را به رشد دائمی نیروهای تولیدی مجبور میکند. هیچ نظام اجتماعی در دوران شکوفائی خود از هم پاشیده نمی شود، تنها پس از یک دوره انحطاط است که جای خود را به نظام اجتماعی عالیتری می سپارد.

 • ایده ها و آرمانهای انقلاب اکتبر جاودانه هستند!
  بهترین گرامیداشت انقلاب اکتبر پافشاری بر ایده ها و اهداف آن انقلاب و رزمیدن برای تحقق انقلاب کمونیستی است. بگذار بار دیگر شبحی به گشت و گذار درآید، شبح انقلاب کمونیستی. بگذار طبقه بورژوا بار دیگر از شبح انقلاب کمونیستی برخود بلرزد. چیزی برای از دست دادن نداریم، جز زنجیرهایمان و جهانی که بدست می آوریم. کمونیزم، جامعه ای که در آن استثمار انسان از انسان مفهومی ندارد، تنها افق برای بشریت است.

 • در مقابل وارونه سازیها، دروغها و عوامفریبهای حزب توده، تاریخ حقیقی کمونیست چپ روسیه را مطالعه کنید!
  حزب توده قرارداد برست- لیتوفسک را بهانه قرار داده و طی نوشته ائی 2 قسمتی تحت عنوان «صلح برست- لیتوفسک، آغاز ساختمان سوسیالیسم، بیماری «چپ گرایی»» با وارونه سازیها، دروغ ها، عوامفریبی ها و با شارلاتانیسم حمله ددمنشانه و زبونانه ای را علیه کمونیسم و سالهای قهرمانه انقلاب اکتبر براه انداخته است. به دروغ متوسل شده است، به هر مستمسکی چنگ انداخته است، سیاه را سفید کرده است تا یک روایت ناسیونالیستی از انقلاب اکتبر ارائه دهد، لنین را تا سطح یک ناسیونالیست روس تنزل داده است، کمونیسم چپ را، چپ روان بی تجربه، کودکانه و نادان توصیف کرده است. اما تاریخ را همیشه فاتحان ننوشته اند و حزب توده به شعور نداشته اش خندیده است، حافظه های تاریخی زنده هستند و از همه مهمتر کمونیسم همچنان زنده است و تنها افق برای بشریت است.

 • قدرت گیری مجدد طالبان بیانگر شکست نظم نوین جهانی است
  انتشار تصاویر دردناک و غم انگیز فرودگاه کابل در شبکه های اجتماعی، بار دیگر توحش جاری در افغانستان را جلو چشمان انسانها برجسته تر کرد. انسانهای مستاصل از توحش طالبان بدنبال نجات جان خود بودند. انسانها از بدنه هواپیما سقوط میکرند، بقایای اجساد انسانی از لای چرخهای هواپیما کشف میشد، مادری که نمیتوانست وارد فرودگاه شود، نوزاد خود را به آنسو ارسال میکرد، تا حداقل نوازد جان سالم بدر ببرد و... انسان از دیدن تصاویر شرمگین میشود، تصاویری که کلام قادر به توصیف آنها نیست، تصاویری که توحش سرمایه داری انحطاط یافته را بخوبی به تصویر میکشد.

 • بی آبی، بیکاری، فقر، سیل، پاندامی - سرمایه داری یعنی توحش، بربریت
  بمناسبت اعتراضات خوزستان
  جامعه وارونه ایی که جنگ هشت ساله، بی آبی، بیکاری، فقر، بحران های اقتصادی پشت سر هم و در این اواخر تحریم اقتصادی را تجربه کرده است، زمینه های اعتراضات را مهیا کرده است. توحش و بربریت سرمایه داری یک جهنم زمینی و واقعی نه تنها برای طبقه کارگر بلکه برای اکثریت ساکنان آن بوجود آورده است. بر طبق مرکز آمار ایران هزینه خانوارهای شهری و روستایی اخیرا 30 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که بر طبق نشریه فوربوس و با وجود تحریمهای وضع شده توسط آمریکا و با وجود پاندامی کرونا، تعداد میلیونرهای دلاری در ایران حدود 22 درصد رشد کرده است.[1] در یک سو تصاویر پنت هاوس ها و کاخ های افسانه ای در کنار رنگین کمان پورشه ها و در سوی دیگر بیکاری لجام گسیخته، زندگی زیر خط فقر، بی مسکنی، بی آبی، بی برقی، فروش کلیه و ده ها معضل دیگر، چهرۀ کریه نظام طبقاتی را بوضوح به تصویر میکشد، این دنیای وارونه و کثیف سرمایه داری را باید به زیر کشید.

 • اتحادیه های کارگری بر علیه طبقه کارگر
  اگرچه امروز جنبش کارگری به نقش ارتجاعی اتحادیه های کارگری در کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، تا حدودی واقف است، اما در کشورهای پیرامونی سرمایه داری به خصوص در کشورهای دیکتاتوری چون ایران که دولت از تاسیس اتحادیه کارگری ممانعت بعمل آورده و آنرا غیر قانونی می داند، دستآویزی برای چپ سرمایه بوجود آورده است، تا مبارزات کارگری را در جهت خواست اتحادیه کارگری و به رسمیت شناخته شدن آن از طرف دولت منحرف کند. چپ سرمایه تبلیغ می کند که اتحادیه های کارگری بعنوان تشکل سراسری مهمترین ظرف برای مبارزه طبقاتی است. داستان چگونه است؟

 • موج جدید اعتصابات و اعتراضات کارگری - زنده باد مبارزه مستقل کارگری!
  از 29 خرداد 1400 هزاران کارگر پیمانی نفت در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها دست به اعتصاب زدند. بزودی موج اعتصابات و اعتراضات گسترش پیدا کرد و ابعاد سراسری بخود گرفت، اعتصابات از غرب تا شرق از شمال تا جنوب را در نوردید. بیش از 50 پالایشگاه، صنایع نفتی، سکوی نفتی، پایانه نفتی، صنایع پتروشیمی و... وارد اعتصاب شده اند.

 • پارلمانتاریسم یعنی قانونیت بخشیدن به بردگی مزدی
  در دمکرات ترین کشورها نیز دیکتاتوری سرمایه اعمال می شود، چرا که وسائل تولیدات ذهنی و افکار عمومی در دست بورژوازی است و کارگران و توده های محروم هیچ دخالتی در امور جامعه ندارند. آزاد ترین و دمکراتیک ترین انتخابات نیز یک نوع عوامفریبی علیه طبقه کارگر است و مانع اعمال قدرت کارگران است. آزاد ترین انتخابات پارلمانتاریستی در راستای تضعیف مبارزۀ طبقاتی و هدایت مبارزۀ طبقاتی به کانالهای قانونی و سپس هم سترون کردن آن است. دمکراتیکترین و شفاف ترین انتخابات پارلمانتاریستی در راستای ایجاد تشتت در آگاهی طبقاتی است.

 • الغاء بردگی مزدی یا سازماندهی استثمار کارگران؟
  اخیرا دستگاه قضایی بورژوازی واگذاری مالکیت شرکت هفت تپه به بخش خصوصی را باطل اعلام کرد و قرار است مالکیت شرکت مجددا به مالکیت دولتی بازگردد. تریبون های تبلیغاتی راست و چپ سرمایه، دولتی و غیر دولتی گوی سبقت را در رقابت از هم ربودند تا خبر این پیروزی بزرگ را سر تیتر خود قرار دهند. خبرگزاری فارس از قاطعیت دستگاه قضایی خبر داد، دنیای اقتصاد از بازگشت نیشکر هفت تپه به بیت المال خبر داد، روزنامه جوان از بازگشت شیرین هفت تپه سخن راند. بنگاههای تبلیغاتی امپریالیستی بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا و... این پیروزی چشمگیر را گزارش دادند. از تروتسکیستها تا استالینیستها، از سندیکالیستها تا حکمتیستها، از... همگی بر این پیروزی درخشان و تاریخی تاکید کردند. حتی کسانی که قبلا مخالف واگذاری شرکت به شکل سهام به کارگران بودند و اعتقاد داشتند دولت باید شرکت را بدون دریافت مبلغی به کارگران واگذار کند، عوامفریبی های دیروز شان را فراموش کردند و اعلام کردند هفت تپه دانه های امید را در دل طبقه کارگر کاشت و راه را نشان داد[2]. در فضای سیاسی، در فضای مجازی همگی سعی میکنند تبریکات خود را برای ثبت در تاریخ نثار کارگران هفت تپه کنند، مبادا از قافله عقب بمانند[3]. سوال اساسی که مطرح میشود این است آیا تغییر حقوقی مالکیت یک شرکت یا کارخانه پیروزی تاریخی برای طبقه کارگر است؟

 • تسخیر کارخانه یا تسخیر قدرت سیاسی؟
  گرایشات کلام رادیکال چپ سرمایه با مسخ مفاهیم و واژه های مارکسیستی، تبیینی سرمایه پسند از حوادث اجتماعی ارائه میدهند و با کلام رادیکال خاک در چشم کارگران می پاشند. چپ سرمایه تحت عنوان «اِشغال کارخانه»، «کنترل کارگری»، «مدیریت کارگری» و... کارگران را ترغیب میکند با فداکاری کارخانجات و موسسات ورشکسته را بازسازی کنند، استثمار خودشان را سازماندهی کنند و روند انباشت سرمایه را تضمین کنند. تمام فداکاریها و جانفشانیهای کارگران برای سرمایه نیز، دفاع جمعی کارگران از موقعیت شغلی و مقابله با سناریوی بیکاری و فلاکت اقتصادی توصیف می شوند. ما قبلا طی مقاله ای تحت عنوان «مدیریت کارگری یعنی سازماندهی استثمار کارگران» نشان دادیم زمانی که دولت سرمایه حاکم است مدیریت کارگری، سد محکمی است در رسیدن کارگران به هویت طبقاتی خود.

 • روز کـــارگـــر (اول ماه مه) توسط بورژوازی تسخیر شده است - زنده باد انقلاب کمونیستی!
  سالهاست که درسرتاسر دنیای سرمایه داری ، روز کارگر(اول ماه مه) با حضور وسیع نیروهای رنگارنگ جناح های سرمایه برگزار میگردد. سالهاست که جناح های مختلف طبقه حاکم بهمراه گروههای چپ سرمایه ، پرچم دروغین دفاع از منافع پرولتاریا را بدست میگیرند تا چهره بربریت سرمایه را آرایش دهند. آنها در زیر پوشش شعارهای رادیکال و "پرچم سرخ" سعی می کنند تا وضعیت برداری مدرن سرمایه را بپوشانند.

 • آرایش جدید قدرتهای امپریالیستی در شرایط جدید جهانی
  فهرست مطالب:
  مقدمه
  تاریخچه روابط ایران و چین
  تضعیف موقعیت ایران در سوریه توسط روسیه
  روابط چین و روسیه
  جاه طلبی های امپریالیستی چین برای قدرت جهانی
  افول موقعیت آمریکا، ژاپن و آلمان
  چین و خاورمیانه
  جاده ابریشم جدید
  قدرت نظامی در خدمت جاه طلبی های امپریالیستی
  خروج آمریکا از برجام
  همکاریهای جامع 25 ساله
  قرارداد همکاری و اپوزسیون
  تشدید تنش های امپریالیستی بین آمریکا و چین
  بورژوازی غرب و قرار داد ایران و چین
  رزمایش مشترک چین – روسیه و ایران
  افق جنگ جهانی
  بحران در بلوک غرب سابق و سقوط بیشتر هژمونی آمریکا
  آینده چین
  چین در نقش متحدین؟
  وظایف و افق انترناسیونالیستی

 • حمله به ساختمان کنگره: دمکراسی بورژوایی چهرۀ حقیقی خود را نشان داد- تنهـا طبقه کــارگـر میتواند آینـده ای ارائـه دهـد!
  در نوامبر 2020 سیرک انتخاباتی آمریکا، بایدن را پیروز این سیرک اعلام کرد. از یک سال قبل، ماشین تبلیغاتی بورژوازی به راه افتاده بود تا انسانهای بیشتری را جذب این سیرک انتخاباتی کند. حتی مخالفان (مائوئیستهای آمریکایی) نیز با اعلام خطر پیشروی فاشیسم وارد سیرک شدند تا این نمایش انتخاباتی جذاب تر شود و سیرک انتخاباتی جدیت بیشتری بخود بگیرد. ظاهرا تلاش های شبانه روزی جناحهای راست و چپ سرمایه در مهندسی افکار عمومی نتیجه داد و سیرک انتخاباتی سال 2020 ایالات متحده، توانست بالاترین میزان مشارکت را در 120 سال اخیر داشته باشد.

 • ایده ها و آرمانهای رهبران پرولتاریا جاودانه اند!
  ماه ژانویه سالگرد مرگ 3 تن از برجسته ترین رهبران پرولتاریا است. اندیشمندانی که باوجود عمر کوتاه، اما پر مفید شان، تلاشهای خستگی ناپذیری در راستای تحقق اهداف طبقه کارگر انجام دادند. انسانهای پُرشوری که کل زندگیشان در خدمت طبقه کارگر بوده است. کمونیستها نه باوری به کیش شخصیت دارند و نه نگرشی مذهبی گونه نسبت به رهبران پرولتاریا، بلکه گرامیداشت این رهبران تنها بخاطر درس آموزی از تجربیات و آموزه های پیشقراولان پرولتاریا و بکار بردن تجربیات و آموزه های آنها در نبردهای آتی است.

 • شلاق سرمایه بر پیکر طبقه کارگر
  بورژوازی اسلامی 6 آبان 1399 حکم شلاق کارگر اخراجی پارس خودرو، داود رفیعی را به جرم توهین به وزیر کار اجراء گذاشت. داود رفیعی دراعتراض به اخراج خود از کار، با در دست داشتن پلاکاردهایی علیه وزیر وقت کار در مقابل وزارت کار تحصن کرده بود که با برخورد ماموران انتظامی روبرو شده بود. این اولین بار نیست که بورژوازی اسلامی اعتراض کارگران را با شلاق پاسخ میدهد. اخیرا طالب مقدم کارگر بازنشسته شرکت واحد بخاطر اعتراضات کارگری ضربات تازیانه را بر پیکر خود لمس کرد، قبل از آن نیز کارگران اعتصابی معدن طلای آق دره هر کدام صد ضربه شلاق متحمل شده بودند.

 • مقدمه ای برکمونیست چپ
  چرا مقدمه ای بر کمونیست چپ؟ به این علت که نوشتن تاریخ و عملکرد صد ساله کمونیست چپ در یک مقاله کوچک امکان پذیر نخواهد بود، خود همین مقدمه نیز تنها اشاره کوتاهی به کمونیست چپ با نارسائی های زیاد خواهد بود.

 • مدیریت کارگری یعنی سازماندهی استثمار کارگران
  مدیریت کارخانه، کارگاه و یا محل کار توسط کارگران در حالی که روابط تولیدی همان سرمایه داری است، نوعی اتوپی در دوران طفولیت طبقه کارگر بود. در آن مقطع بیشتر توسط طرفداران پرودن مطرح و یا حمایت میشد. این نگرش بعدا توسط گرایشات متفاوت آنارشیست، آنارکوسندیکالیست و چپ سرمایه، چه در سرمایه داری متروپل و چه در سرمایه داری پیرامونی مطرح شده است. استدلال میشود تشکیل تعاونی کارگری یک پاسخ پرولتری به ورشکستگی یا تعطیلی شرکتها و کارخانجات است. به چند مورد از تجربه مدیریت کارگری اشاره میشود. در اسپانیا تعاونی های آنارشیستی در دهه 1930 پرچمداران خود مدیریتی بعنوان یک اقدام انقلابی اقتصادی بودند. در سال 1971در صنایع کشتی سازی بریتانیا اعمال شد. بین سالهای 1973 تا 1974 در فرانسه توسط کارگران شرکت LIP تجربه شد و در سال 1975 عملا شکست خورد. در اواسط دهه 1970 در پرتغال گروه مبارزه پرچمدار آن بود. در سال 2001 در آرژانتین و 2013 در شهر پورت سعید مصر اعمال شد.

 • موج جدید اعتصابات و اعتراضات کارگری و ضرورت همبستگی کارگری
  از اواخر بهار علیرغم پاندمی کرونا شاهد موج جدیدی از اعتصابات و اعتراضات کارگری هستیم. این موج از اعتصابات و اعتراضات کارگری پس از شکست اعتراضات با شکوه کارگری پائیز 1397 گسترده ترین اعتراضات کارگری است. اعتصاب کارگران هفت تپه وارد 50 مین روز خود شده است و کارگران هپکو دور جدیدی از اعتراضات خود را شروع کرده اند. در شرایطی که بورژوازی سعی در خسته کردن کارگران هفت تپه دارد، اعتراضات و اعتصابات کارگری به صنایع نفت گسترش پیدا میکند. ابتداء اعتصاب کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در اعتراض به سطح پائین دستمزدها در 8 مرداد 1399 شروع شد. اما اعتصاب از روز شنبه 11 مرداد 1399 به شهرها و بخش های مختلفی در صنایع نفت و پتروشیمی گسترش پیدا کرد.

 • بدون بزیر کشیدن سرمایه داری نمیتوان جمهوری اسلامی را به محاکمه کشید
  این مقاله چند سال قبل و در جریان «ایران تریبونال» انتشار یافت، بمناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1360 و همچنین تابستان 1367 مجددا باز نشر میشود.
  تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخی مملو از خون بوده است. این حکومت خدا بر روی زمین در خون بدنیا آمد و با خون نیز توانست خودش را تثبیت کند. در دهۀ 60 دهها هزار انسان معترض را به زنجیر کشید و دهها هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. بورژوازی اسلامی با دستگاه سرکوب و اختاپوسی گونۀ خود، غیر قابل تصور ترین شکنجه های جسمی و روحی را بر زندانیان سیاسی اعمال کرد. بسیار دشوار است لیستی از شکنجه های بورژوازی اسلامی که تنها تصورشان مو بر تن آدمی سیخ می کند، ارائه داد.

 • تداوم نبرد کارگران هفت تپه و ضرورت گسترش این نبردها به دیگر صنایع و بخشها
  بار دیگر هفت تپه سمبل اعتراض کارگری به میدان آمد. بار دیگر خالقان 28 روز نبرد طبقاتی در پائیز 1397 به میدان آمدند تا نه خاطرۀ آن روزهای شکوهمند را زنده کنند بلکه آن نبردها را تداوم دهند. از 25 خرداد 1399 با وجود شرایط پاندمی کرونا، دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه شروع شد. در روزهای بعد اعتصاب گسترش پیدا کرد و تمام بخش های شرکت هفت تپه را فرا گرفت. خواست کارگران پرداخت حقوق های معوقه، تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی، بازگشت به کار کارگران اخراجی، دائمی کردن قراردادهای موقت، پرداخت حق سختی کار و لغو خصوصی سازی است.

 • اعتراضات کارگری و توهم پراکنی به رئیسی جلاد - زنده باد مبارزه مستقل کارگری!
  طبقه کارگر ایران در یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی و اجتماعی بسر میبرد. سرمایه داری پیرامونی در بحران، با چهرۀ کریه خود یک جهنم زمینی را برای بردگان مزدی و اقشار تحتانی جامعه بوجود آورده است. پاندمی کرونا شرایط اقتصادی و اجتماعی را غیر انسانی تر از قبل کرده است. میلیونها کارگر بیکار هستند و صدها هزار کارگر در حال پیوستن به ارتش عظیم بیکاران هستند. سطح دستمزدها بسیار پائین تر از خط فقر است. طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه برای بقای فیزیکی خود تقلا میکنند. با وجود این شرایط سخت و تداوم پاندمی کرونا، شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری در اقصی نکات ایران هستیم. اعتصاب و اعتراضات کارگران راه آهن، اعتصاب و اعتراضات پرستاران، کارگران هفت تپه، کارگران شهرداریها و بخصوص اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت معدن زغال سنگ کرمان تنها بخشی از این اعتراضات و اعتصابات هستند.

 • جهش تولید یا اضمحلال اقتصادی در بربریت سرمایه داری
  این یک واقعیت انکار ناپذیر است که بحران سرمایه داری عواقب خود را در سرمایه داری پیرامونی خشن تر و زمخت تر از سرمایه داری متروپل نشان میدهد. سیاست ریاضت اقتصادی، انجماد دستمزدهای واقعی، بیکار سازی های گسترده، قرارداد های موقت، سقوط استانداردهای زندگی وغیره، زندگی جهنمی را برای طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه بوجود آورده است.

 • انتقام سخت بورژوازی اسلامی
  بدنبال کشتن سلیمانی و چند تن از فرماندهان حشدالشعبی تنش های امپریالیستی بین بورژوازی اسلامی و بورژوازی آمریکائی بشدت تشدید یافت. جنایتکاران اسلامی خاکسپاری سلیمانی را به کارناوالی تبلیغاتی و نشان دادن قدرت خود تبدیل کردند. در جریان همین کارناوال بورژوازی اسلامی از انتقامی سخت، محکم و پشیمان کننده سخن گفت و برای سلیمانی جنایتکار لقب «مالک اشتر زمان» داد. همان روز پیامهایی بین بورژوازی اسلامی و دولت آمریکا توسط سفارت سوئیس رد و بدل شد و بعدا مشخص شد «انتقام سخت» تنها کاربرد داخلی داشته است. دولت آمریکا قبول میکند که ایران حمله سمبولیکی علیه پایگاههای آمریکا انجام دهد تا تنش نظامی فعلا پایان شده تلقی شود.

 • نگاهی به شورش فرودستان جامعه و افق های آن
  فرودستان جامعه، بدنبال افزایش قیمت بنزین، موجی از اعتراض را براه انداختند که سراسر جامعه را فرا گرفت. بورژوازی اسلامی اعتراضات آبان 1398 را با سرکوب خونین پاسخ داد. با گذشت زمان، کم کم ابعاد گسترده کشتار روشن گردید. حاکمیت از ترس گسترش تظاهرات و عمیق شدن اعتراضات، خود از تاکتیک تخریب و آتش زدن اماکن استفاده کرد، تا زودتر بتواند به عنوان یاغی و شورشگر، زمینه کشتار و حمام خون را مهیا سازد. تا با سرکوب خشن و لجام گسیخته بتواند اعتراضات را در کوتاه ترین زمان ممکن سرکوب نماید.

 • جنبش دانشجوئی در خدمت جنبش کارگری
  دانشگاه در ایران تاریخا تا قبل از سال 1359 محل تجمع، مباحثه و حمایت از اعتراضات اجتماعی بوده است. به تبع آن و تا آن مقطع، دانشگاه محل جذب نیرو برای جریانات سیاسی نیز بود. تحمل فضای دانشگاهها برای بورژوازی اسلامی ممکن نبود و بدنبال تعطیلی این فضای پر جنب و جوش بود. بورژوازی اسلامی با یورش به دانشگاهها در بهار 1359 تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» و با براه انداختن حمام خون توانست دانشگاهها را تسخیر کند و آنها را به تعطیلی بکشاند.

 • زندان پاسخ بورژوازی اسلامی به بردگان مزدی!
  بیدادگاه بورژوازی اسلامی تحت عنوان دادگاه تجدید نظر، چند تن از بردگان مزدی و حامیان آنها را که اخیرا، موقتا و با وثیقه های کلان از سیاهچالهای بورژوازی اسلامی آزاد شده بودند، به زندانهای طویل المدت محکوم کرده است. این بردگان مزدی و حامیان آنها در جریان اعتراضات باشکوه پائیز 1397 شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده بودند. سرکوب فعالین کارگری چیز تازه ای نیست بلکه به قدمت عمر ننگین سرمایه داری برمیگردد که هر اعتراض طبقاتی را با سرکوب پاسخ داده است.

 • اعتراضات خیابانی و توحش سرمایه داری- زنده باد مبارزه طبقاتی!
  موجی از اعتراضات خیابانی جهان سرمایه داری را به لرزه در آورده است. از عراق تا شیلی، از لبنان تا اکوادور، از مصر تا ایران و... اعتراضات خیابانی فقط مختص سرمایه داری پیرامونی نیست بلکه حتی در سرمایه داری متروپل چون فرانسه، بلژیک، هلند و غیره نیز خود را نشان میدهد. این اعتراضات از عواقب بحران سرمایه داری است.

 • ایشچلرین وطن یوخدی! (کارگران وطن ندارند!)
  روز جمعه 10 آبان 1398 در طول بازی مسابقه فوتبال بین تیم تراکتورسازی تبریز با تیم استقلال، بار دیگر قومپرستان و ناسیونالیستها فرصت پیدا کردند تا نفرت نژادی خود را بیان کنند تا نشان دهند ناسیونالیسم چقدر ارتجاعی و در خدمت طبقات حاکمه است. ناسیونالیسم نه تنها علیه مبارزه طبقاتی است بلکه با احساس انسانی و همدردی انسانی نیز بیگانه هست. ناسیونالیستها و نژادپرستان سوای از رنگ پرچمی که بلند می کنند(پان عربیسم، شویونیسم فارس، پان ترکیسم، آریایی آلمانی و ...) ویژگی مشترکشان آمادگی انجام دادن هر گونه جنایتی بنام پرچم قوم خود هست.

 • صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد
  پرسش: تا رسیدن به شرایط انقلاب کمونیستی چه باید کرد؟ به نظر شما مبارزه صنفی کارگران برای رفاه بیشتر تا رسیدن به آن شرایط لازم نیست؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا عده ای آن را تحت عنوان سندیکالیست محکوم می کنند؟ اصل دیالکتیک تغییرات کمی به کیفی حکم می کند که باید از خرس، کندن مویی هم غنیمت است. درست است؟ به طور کلی منظورم این است که تا آن موقع که نباید نشست. باید کاری کرد. چه کار و یا کارهایی؟

 • صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد
  پرسش: در کل با نقد شما در مورد حمله ترکیه موافقم. اما پیشنهاد شما برای کردهای سوریه در شرایط موجود چیست؟ در ضمن آن نیروی محرکه انقلاب در سوریه وجود ندارد. در حال حاضر و با ظرف موجود چه باید کرد؟

 • محاکمه کارگران یا محاکمه اعتراض طبقاتی؟
  بدنبال شکست مبارزات کارگری پر شکوه در پائیز 1397 دوران انتقام گیری بورژوازی شروع شد. بورژوازی میبایست انتقام 28 روز نبرد طبقاتی را بگیرد، ابهت بورژوازی شکسته شده بود. از کارگران و حامیان دستگیر شده آنها در زیر شکنجه مستند ساخت(وادار به اعتراف کردن)، فردای آن روز در جلوی مجلس بورژوا، شعار دادند، "مستند، شکنجه دیگر اثر ندارد!". طرح «شوراهای اسلامی» را در شرکت هفت تپه براه انداخت که عملا آن نیز شکست خورد، به هر چیزی چنگ انداخت تا دوباره قدرت خود را نشان دهد.

 • آوتیس سلطان زاده : منبع الهام بخش پرولتاریا
  سلطانزاده بخاطر دانش مارکسیستی، توانائی به عضویت هیات اجرائیه کمینترن در آمد. از اسناد دومین کنگره کمینترن در سال 1920میتوان به «انقلاب کارگری و بین الملل کمونیست» اشاره کرد که در آن تاکید شده کمینترن حزب جهانی قیام کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا است، امضای سلطان زاده در کنار نام لنین، تروتسکی، بوردیگا، پانکهرست و غیره به چشم میخورد.

 • مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!
  تا نظام بربر طبقاتی است، تا مبارزه طبقاتی هست، مارکس تئوری این مبارزه خواهد بود. مارکس ضرورت دارد، چون طبقات اجتماعی وجود دارند. مارکس نه در گورستان «های گیت» بلکه در نبردهای طبقاتی زنده است. تنها در جامعه کمونیستی است که مارکس به گذشته تعلق خواهد داشت!

 • از کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی دیدن کنید!
  گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. صدای انترناسیونالیستی در راستای پیشروی مواضع انترناسیونالیستی، مقالات و مطالب کوتاه را به زبان فارسی در کانال تلگرامی درج خواهد کرد. همچنان سایت صدای انترناسیونالیستی بازتاب کننده مواضع صدای انترناسیونالیستی به زبانهای فارسی و انگلیسی خواهد بود. آدرس کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی را به اطلاع دیگران برسانید ودر تبلیغ آن کوشا باشد.

 • درسهائی از اعتصابات و مبارزات کارگری و وظایف انترناسیونالیستی

  هم زنجیران!
  انترناسیونالیستها!
  مخالفان بردگی مزدی!
  گرایشات راست و چپ سرمایه با توجه به منابع سرشاری که دارند، قادر به مهندسی افکار عمومی هستند. انترناسیونالیستها در انزوای مطلق از مواضع و اهداف پرولتری دفاع می کنند. کمک کنید تا روایت و افق انترناسیونالیستها از مبارزات و اعتصابات کارگری بدست دیگر هم طبقه ای هایمان برسد.

 • شکست انقلاب آلمان سر آغاز شکست انقلاب جهانی
  انقلاب جهانی همچون زمین لرزه سیاسی که با پیروزی انقلاب اکتبر شروع شده بود، امواج ارتعاشی خود را در جهان سرمایه گسترش داد. اما متاسفانه انقلاب در آلمان شکست خورد. شکست انقلاب آلمان نقطه عطفی در مسیر انقلاب جهانی بود و به دنبال خود شکست انقلاب جهانی را به همراه داشت. شکست انقلاب آلمان به مفهوم شکست طبقه کارگر آلمان بود، این شکست از یک سو زمینه را برای رشد رژیم نازی مهیا ساخت و رژیم نازی نیز طبقه کارگر را به کشتار امپریالیستی کشاند و از سوی دیگر زمینه را برای ظهور ضد انقلاب استالینیزم مهیا کرد.

 • بی اعتبار کردن انقلابیون تنها در خدمت منافع دولت سرمایه
  در کنار دستگاههای تبلیغاتی بورژوائی ما شاهد نوع دیگری از بی اعتبار کردن کمونیستها و انقلابیون هستیم. جانورانی پیدا می شوند تا لنین را جاسوس آلمان معرفی کنند، برای تروتسکی اسناد جاسوسی پیدا می کنند، مارکس را یهودی می کنند، به مارکس شنیع ترین تهمت ها را میزنند، کشف می کنند که جریان کمونیست بین المللی توسط سازمان سیا ساخته شده است و ... میتوان این لیست را بسیار طولانی کرد.

 • تداوم اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری - تنها آلترناتیو مبارزه طبقاتی است
  (در حاشیه اعتراضات اردن، عراق و ایران)
  از اوایل خرداد ماه 1396 در اعتراض به تورم، گرانی، نرخ بالای بیکاری و سیاست ریاضت اقتصادی دولت اردن، موجی از اعتراضات خیابانی، در اردن شکل گرفت. رژه برای نان، نه تنها حاکمان اردن بلکه حاکمان منطقه را بفکر انداخت که جلوی گسترش اعتراضات را باید گرفت قبل از اینکه دامن خود آنها را بگیرد. قدرتهای منطقه شرایط را مناسب ندیدند و به کمک اردن شتافتند، سیاست ریاضت اقتصادی موقتا شکست خورد و اعتراضات فروکش کرد. بدنبال آن در اعتراض به قطعی آب و برق، گرانی و بیکاری اعتراضات خیابانی از بصره شروع شد و بسرعت خود را به استانهای جنوبی و مرکزی عراق گسترش داد. پایتخت عراق، بغداد، صحنه نبرد اعتراضات خیابانی بود. این اعتراضات با تخصیص حدود 3 میلیارد دلار به استان بصره برای آغاز پروژه های عمرانی موقتا فروکش کرده است. هنوز اعتراضات عراق فروکش نکرده بود که دور جدیدی از اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران بر علیه گرانی و تورم شکل گرفت. اعتراضات بسرعت به شهرهای اصلی و تهران گسترش پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد.

 • اعتراضات اجتماعی - طـبـقــه کــــــارگــــــــر و وظایف انترناسیونالیستی
  (جزوه ای جدید از صدای انترناسیونالیستی در رابطه با اعتراضات خیابانی ، نقش و موقعیت طبقه کارگر)
  سوال اساسی که مطرح می شود این است، زمینه شکل گیری اعتراضات خیابانی چیست؟ نقش طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی در اعتراضات خیابانی چه بوده است؟ آیا انقلاب در ایران شروع شده است؟ گرایشات راست و چپ سرمایه چه نقشی ایفا می کنند؟ وظایف انترناسیونالیستها در قبال اعتراضات خیابانی چیست؟

 • اعتراضات خیابانی در بربریت سرمایه داری و مواضع انترناسیونالیستی
  موجی از اعتراضات خیابانی که به تاریخ 7 دی ماه از شهر مشهد شروع شد، به سرعت خود را به سراسر کشور گسترش داد. خشم نهفته زبانه کشید و هزاران هم سرنوشتی را در کنار هم قرار داد و اعتراضات به رود خروشان تبدیل شد. سرکوب لجام گسیخته دولت پلیسی نتوانست جلو اعتراضات را بگیرد بلکه موجب گسترش آن به دیگر شهرها شد. امواج این زلزله سیاسی شمال تا جنوب، غرب تا شرق را درهم نوردید و فضای سیاسی زیر پای اعتراضات به لرزه در آمد.

 • دو جنبش ، دو افــق، تشدید مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو
  (این مقاله 8 سال پیش و در جریان اعتراضات موج سبز از افق انترناسیونالیستی نگاشته شده است، با توجه به حوادث اخیر، جهت گیریها، ارزیابی ها و مواضع مطرح شده همچنان معتبر هستند. خواندن مجدد آن توصیه می شود.)
  در اعتراضات و اقدامات مردمی که طبقه کارگر خودش را در جنبشهای دمکراتیک و آزادیخواهانه حل می کند ، بورژوازی را تضعیف نمی کند بلکه طبقه کارگر خود را تضعیف می کند.

 • مارکسیسم تئوری شرایط رهائی پرولتاریاست
  پنجم ماه مه دویستمین سالروز تولد مارکس است. انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به فرانسه رفت، اخراجش کردند. به بلژیک رفت اخراجش کردند، سرانجام مجبور شد مابقی عمر پر بار خود را در فقر و تنگدستی در لندن سپری نماید. اندیشمندی که برای تحقیقات خود همیشه قادر به پرداخت ورودی گنجینه کتب موزه انگلیس نبود و برای خرید کاغذ جهت نوشتن آثار خود مجبور بود، کت خود را گرو بگذارد.

 • پیشروی مواضع انترناسیونالیستی به خاور دور
  سرمایه داری خود را به اقصی نقاط این کرۀ خاکی گسترانده است و بیش از صد سال است که به نظام تولیدی مسلط جهانی تبدیل شده است. در عصر انحطاط سرمایه داری، بورژوازی یک طبقه جهانی است و به تبع آن طبقه کارگر نیز یک طبقه جهانی است، لذا پاسخ طبقه کارگر نیز، نه ملی بلکه جهانی است. «چشم انداز کمونیست انترناسیونالیست» گروهبندی جدیدی در راستای همگرائی بسوی کمونیست چپ از کرۀ جنوبی است.

 • تروریسم بر علیه طبقه کارگر - تداوم جنایتهای تروریستی در فرانسه، عراق، آلمان، سوریه، بریتانیا، ایران و ...
  قبل از هر چیز باید تاکید کرد که قربانیان تروریسم، چه تروریسم دولتی و چه تروریسم غیر دولتی، انسان های کارگر است. اگر چه در حمله اخیرا در تهران، دو سمبل بورژوازی اسلامی (مجلس و قبر خمینی) مورد هدف قرار گرفتند، با این وجود بخشی از قربانیان مردمان عادی بوده اند. بدنبال هر جنایت تروریستی، بورژوازی ضرورت وحدت ملی را در دفاع از ارزشهای دمکراسی در مقابل تاریک اندیشان بیان کرده است.

 • بحران در کمپ سرمایه – در حاشیۀ پیشروی پوپولیسم و پیروز ترامپ
  پیشروی پوپولیسم و پس روی نئولیبرالیسم مختصی آمریکا نیست این مسئله را بوضوح میتوان در سراسر این کرهٔ خاکی مشاهده کرد، از سرمایه داری متروپیل گرفته تا سرمایه داری پیرامونی. پیروزی ترام بب نه تنها استثناء نیست بلکه بخشی از پروسه ای است که بعد از بحران سرمایه در سال ۲۰۰۸ شکل جدی بخود گرفته است. پیشروی پوپولیسم در اروپای غربی نه تنها کمتر از آمریکا نیست، شاید بیشتر از آنجا نیز باشد، پوپولیسم حتی در سرمایه داری پیرامونی نیز در حال پیشروی است.

 • گور خوابی و تجمل افسانه ای بیانگر وارونگی دنیای سرمایه داری
  اخیرا روزنامه شهروند گزارشی از زندگی بی خانمانان شهریار تهیه کرده که قبلا کارتن خواب بودند و بدلیل سرد شدن هوا به گورستان شهریار پناه برده بودند، تا از گورها بعنوان سرپناهی استفاده کنند. انتشار این گزارش همزمان بود با انتشار گزارشی از رنگین کمان پورشه ها در خیابانهای تهران، خودروئی که قیمت آن حدود یک میلیارد تومان است. گزارشی کوچک از دنیای تجملی و انگلی بورژوازی پیرامونی. تجملی از سود های نجومی که ازگُردۀ بردگان مزدی در سراسر جهان سرمایه بیرون کشیده می شود.

 • فیدل کاسترو قهرمان بورژواری بود!
  مرگ کاسترو با عناوینی چون، مرگ رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، مرگ رهبر دولت کمونیستی کوبا و غیره همراه بود. جناح چپ سرمایه با ستایش شخصیت "افسانه ای" فرمانده انقلاب، به خدمات او در گسترش سوسیالیسم در کوبا، مبارزات ضد امپریالیستی کاسترو و تلاش انترناسیونالیستی کاسترو در راستای تحقق سوسیالیسم پرداخت. حتی گرایشات کلام رادیکال چپ سرمایه که تا دیروز منتقد کاسترو بودند، به خدمات و ایده های فرمانده انقلاب کوبا ارج نهادند. مواضع ضد امپریالیستی و بخصوص ضد آمریکائی فرمانده و مقاومت تزلزل ناپذیر فرمانده ستایش شد و اینکه سیا بیش از 600 بار سعی کرده فرمانده را از بین ببرد. در مقابل همۀ این عوام فریبی ها، سوالی که مطرح می شود این است، آیا در کوبا انقلاب کمونیستی بوقوع پیوست؟ آیا کوبا سوسیالیستی بود؟ آیا فرمانده یک انقلابی بود؟

 • توضیحی بر کمونیست چپ
  نزدیک صد سال است «کمونیست چپ» با افتخار تمام از مواضع پرولتری در سطح جهانی دفاع کرده است، در جریان جنگ جهانی دوم به مواضع انترناسیونالیستی وفادار ماند و در دوران سیاه ضد انقلاب با چنگ و دندان به دفاع از ارزش ها و پرنسیپ های کمونیستی برخواست.

 • دنیای وارونۀ سرمایه داری - بهبود کیفیت زندگی یا گسترش گرسنگی؟
  دنیای سرمایه، دنیای تضادها، دنیای تناقض ها، دنیای وارونه ئی است. بشریت در هیچ شیوه تولیدی به اندازۀ جامعه سرمایه داری نعمات مادی تولید نکرده است و در همان حال خالقان نعمات مادی در طول تاریخ بشریت هرگز به اندازه امروز از حاصل دسترنج خود بی بهره نبوده اند. بشریت در هیچ دوره ائی به اندازۀ امروز شاهد چنین بربریتی، چنین بیگانگی، چنین توحشی، چنین تجملی، چنین زندگی طفیلی در ابعاد این چنین وسیعی نبوده است.

 • مــائــوئیسم فرزنـد خلف استالینیسم
  مائوئیستها القاء می کنند که مائو این رودخانۀ سیال خلاقیت و رهبری، ناگهان در شرایط بحرانی جنبش کمونیستی، پیامبر گونه ظهور میکند، نه تنها شرایط ویژۀ چین، بلکه شرایط جهانی را بخاطر نبوغ پیامبر گونه اش درک می کند و مارکسیسم را نه تنها بر جامعه چین، بلکه در سطح جهانی منطبق میکند. انقلاب توده ای چین را رهبری می کند و چین را بسوی سوسیالیسم هدایت می کند.
  پس از یورش رویزیونیستها(بورژوازی) به دژ دیکتاتوری پرولتاریا و شکست تاریخی پرولتاریا، یعنی مرگ استالین و روی کار آمدن خروشچف، مائو سکان رهبری جنبش کمونیستی جهانی را بدست می گیرد و پیروزی تاریخی را برای جنبش کمونیستی به ارمغان می آورد. ناگهان با مرگ مائو(به صرف مرگ یک نفر) علیرغم تدارکات تئوریک – سیاسی و ایدئولوژیک وسیعی که مائو دیده بود، ضد انقلاب و رویزیونیستها سکان ادارۀ امور حزب و کشور را بدست می گیرند، شیوۀ تولید سوسیالیستی مجددا به شیوۀ تولید سرمایه داری بر میگردد و سرمایه داری مجددا حاکم میشود! چه ریاکاری! چه عوامفریبی!

 • صدای انترناسیونالیستی پاسخ میدهد
  توضیح: سیاست ما درج مکاتبات، رسید نامه ها یا پاسخهای آنها در سایتمان نیست. با این حال به یکی از سوال هائی که برای صدای انترناسیونالیستی ارسال شده، با توجه به اهمیت موضوع، سوال و پاسخ را در سایت درج می کنیم. قطعا پاسخ به سوال زیرین می تواند موضوع ده ها نوشته جدی و تحقیقی باشد، با این حال ما سعی کردیم، جوابی کوتاه که منعکس کنندۀ نظر صدای انترناسیونالیستی باشد داده باشیم.

 • دنیای وارونۀ سرمایه داری
  دنیای وارونۀ سرمایه داری، دنیای عجیبی است، دنیای تضادها، دنیای تناقض ها. جامعه طبقاتی سرمایه داری از یک سو دنیائی است سرشار از رفاه، آسایش، تجمل، لوکس و از سوی دیگر دنیائی است مملو از نداری، گرسنگی، بدبختی، حسرت حداقل ها. بشریت در هیچ شیوه تولیدی به اندازۀ امروز نعمات مادی تولید نکرده است و به همان اندازه خالقان نعمات مادی در طول تاریخ بشریت هرگز به اندازه امروز از حاصل دسترنج خود بی بهره نبوده اند.

 • زنده باد مبارزۀ مستقل کارگری!
  درسهائی از مبارزات و اعتصابات معدن بافق

  اعتراض بردگان مزدی ، لگد مال شدگان دنیای وارونه سرمایه داری به شرایط جهنمی شان و دیدن همبستگی کارگران و اعتصاب آنان، نه تنها شور و شوق دیگر بردگان مزدی را به همراه دارد، بلکه الهام بخش دیگر استثمارشدگان برای نبرد در راستای خواسته هایشان نیز خواهد بود. معدنچیان بافق در ماههای اخیر اعتراضات و اعتصاباتی در راستای برخی خواستها سازمان دادند. گرایشات متفاوت چپ دستگاه سیاسی سرمایه همچون سابق در واکنش به این اعتراضات فقط به تملق گوئی پرداختند و عوام فریبی کردند. نگاهی به این اعتراضات و درس گیری از نکات قوت و ضعف این اعتراضات و اعتصابات حائز اهمیت است.

 • پیشروی مواضع انترناسیونالیستی در یـونـان
  مواضع انترناسیونالیستی به فضای سیاسی یونان نیز پیشروی کرده است. «رفقای انترناسیونالیست» نام گروهبندی جدیدی است که در راستای همگرائی به سوی چپ کمونیست فعالیت می کنند. این رفقا علاوه بر وبلاگ خود نشریه تئوریکی نیز بنام «آنزیم» منتشر می کنند.

 • بخون کشیدن اعتراضات کارگری جلوه ای از بربریت سرمایه داری
  کارگران معترض «گانگستر» هستند یا قاتلان کارگران!

 • نلسون ماندلا یک عمر در خدمت سرمایه
  نلسون ماندلا همیشه متعلق به جنبش بورژوازی و یکی از قهرمانان جنبش بورژوازی بوده است


 • طبقه کارگر همچنان تنها طبقۀ انقلابی است!
  افسانۀ از بین رفتن طبقۀ کارگر بعنوان یک طبقۀ اجتماعی و خالق نعمات بشری و بجای آن شکلگیری «طبقه» متوسط با رفاه نسبی تنها بخشی از تبلیغات عوامفریبانۀ ایدئولوگهای بورژوازی برای مقابله با غول خفته است.

 • حق تکثیر (کپی رایت) و موضع انترناسیونالیستی
  مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) کوبیدن بر متون انقلابی و کمونیستی در تناقض با اولین وظیفۀ کمونیستها است یعنی تلاش خستگی ناپذیر در اشاعه و گسترش افکار کمونیستی و انترناسیونالیستی. صدای انترناسیونالیستی بر متون خود مٌهر حق تکثیر (کپی رایت) نمی زند.

 • گسترش اعتصابات کارگری در آفریقای جنوبی پس از قتل عام کارگران و نقش اتحادیه های کارگری بعنوان بخشی از نهادهای سرمایه
  در دورۀ آپارتاید در آفریقای جنوبی از سوئی بدلیل شرایطی که آپارتاید بر جامعه تحمیل کرده بود و از سوی دیگر وجود اعتصابات و اعتراضات کارگری، عملا دولت آپارتاید را فلج کرده بود.این معضلات رشد اقتصادی آفریقای جنوبی را محدود کرده بود و انباشت سرمایه با محدودیت هائی روبرو شده بود. در چنین شرایطی سرمایه برای رشد اقتصادی و انباشت بهتر سرمایه خواهان تغییراتی در نظام سیاسی شد. کنگرۀ ملی آفریقا نقش این ناجی را پیدا کرد تا سرمایه داری آفریقای جنوبی را از بن بستی که در آن گرفتار شده بود، نجات دهد.

 • درسهائی از اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی
  اعتراضات و اعتصابات صنایع پتروشیمی نشان میدهد که طبقه کارگر بعنوان یک نیروی اجتماعی مغلوب نشده است. با وجود همه محدودیت هائی که این نبردها داشته اند، بخصوص اعتصاب پتروشیمی ماهشهر، دستاورد عظیمی داشته است. اعتصابیون حیله پلیس سیاسی در محل کار(مسئولین حراست) را نقش بر آب کردند که سعی می کرد بین اعتصابیون تفرقه بیندازد و سپس هم با ترفند اینکه خواستهای شما را پیگیری خواهیم کرد، وارد عمل شد.

 • پرولتاریای باکو باید به حافظۀ تاریخی خود رجوع کند
  زمانی نام باکو تبلور عمیق ترین همبستگی طبقاتی بود. آذری ، ارمنی ، گرجی و روسی بازو در بازو ، علیه سرمایه می جنگیدند ، با هم کمیته کارخانه می ساختند و با کمک همدیگر کمیته اعتصاب تشکیل میدادند. زمانی تبلیغ ادبیات و هنر پرولتری بخشی از کار روتین پرولتاریای باکو بود. از همه مهمتر نام کمیته کمونیستی باکو ، بیانگر سطح بلوغ و آگاهی طبقاتی پرولتاریای باکو بود. پرولتاریای باکو منبع الهام بخش برای پرولتاریای سراسر منطقه بود. داستان قهرمانی های پرولتاریای باکو ، داستان نبردهایش ، موضوع پور شورترین رمان ها بوده است.

 • شورش در کشورهای عربی ، سرمایه داری چیزی جز بربریت برای بشریت نیست
  شورش بردگان مزدی ، گرسنگان ، ستم دیدگان ، لگد مال شدگان جامعه در کشورهای عربی و دیدن قهرمانیهای آنها ، نبردهای خیابانی آنها ، شور و شوق خواهران و برادران هم طبقاتی شان را در سراسر جهان به وجد آورد. اعتراض جمعی به این دنیای وارونه و خواستن دنیای دیگر قطعا بسیار شکوهمند است و الهام بخش دیگر بردگان مزدی و گرسنگان در سراسر جهان خواهد شد.

 • بحران کسری بودجه تجلی ورشکستگی سرمایه داری
  امروز بحران بدهی ها و کسری بودجه گریبانگیر تمامی دولت های سرمایه داری شده است ، چیزی که نشانه ای از ورشکستگی سرمایه داری است ، این بحران بهانه ای شده برای حمله روزانه به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر ، در سراسر جهان. این دولتهای پیرامونی سرمایه داری نیستند که خونریزی می کنند ، بلکه از لحاظ اقتصادی توســعه یافته ترین ، پیشرفته ترین کشـورهای سرمایـه داری ، دولتــهای متروپل سرمایه داری هستند که برای زنـــده مانــدن خــود تقلا می کنند.

 • مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو برای طبقه کارگر
  سرمایه داری منشاً تمامی نابسامانی ها و بدبختی ها در سراسر جهان است. منافع ما در این نیست مثل چیزی که در سال 1357 اتفاق افتاد فقط طبقه حاکم را عوض کنیم بلکه در مبارزه طبقاتی و هدف ما باید برای نابودی کل سیستیم سرمایه داری نشانه گیری شود. این تنها از یک افق انترناسیونالیستی امکان پذیر است.

 • اخلاق و مبارزه طبقاتی (جریان کمونیست بین المللی)
  به سبب تسلط بلا منازع چپ سرمایه بر فضای سیاسی ایران و نبود سنتهای کمونیستی و پرولتری ، رفتار ، کردار و اخلاقیات فضای سیاسی ایران انعکاسی از ارزشهای چپ سرمایه بوده است. اخلاق پرولتری عالی ترین شکل اخلاق و انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است.


 • جنگ واکسن ها و ویروس سرمایه داری
  پاندمی کرونا همچنان سایه شوم خود را بر فراز جامعه انداخته است. ویروس کرونا با موج چهارم خود در حال قتل عام و ویرانی اقتصادی – اجتماعی است، تعداد قربانیان در جهان حدود 3 میلیون نفر شده است. حباب آرامش پیشرفته ترین و مدرنترین شهرهای سرمایه داری متروپل شکسته شده است، توحش سرمایه داری چهرۀ عریان خود را بنمایش گذاشته است. در مهد تمدن بورژوازی، در فرانسه فیلم صف های طولانی برای دریافت بسته های غذایی که به علت پاندمی کرونا شغل خود را از دست داده اند، در شبکه های اجتماعی به گردش در آمده است.[1] در سرمایه داری پیرامونی شرایط غیر انسانی تر از سرمایه داری متروپل شده است و در کشورهایی چون ایران آشغالگردی برای تهیه معیشت به یک حقیقت دردناک تبدیل شده است.

 • پاندمی ویروس کرونا - خطر اصلی نه ویروس کرونا بلکه ویروس سرمایه داری است!
  فهرست مطالب:
  منشاء ویروس کرونا کجاست؟
  تغییرات اکوسیستمی
  ریاکاری بورژوازی
  افزایش بودجه نظامی همزمان با کاهش بودجه بهداشت
  این نه ویروس کرونا بلکه سرمایه داری است که انسانها را می کشد
  بهداشت طبقاتی
  کرونا و کارگران
  دانش در خدمت سرمایه
  سقوط آزاد بورس
  کرونا و اخلاقیات بورژوائی
  کرونا و سرمایه پیرامونی
  کرونا و رقابت های امپریالیستی
  ویروس سرمایه داری

 • جهان پسا کرونا بر ویرانه های پاندمی کرونا
  پاندمی بر فراز جامعه سایه شوم خود را انداخته است. ویروس کرونا به اقصی نقاط این کرۀ خاکی نفوذ پیدا کرده است و در حال قتل عام و ویرانی اقتصادی – اجتماعی است، تعداد قتل عام ها تنها در 6 کشور پیشرفته غربی بیش از 160 هزار نفر است. پیشرفته ترین و مدرنترین شهرها چهره جنگی بخود گرفته اند. پرجنب جوش ترین و مدرن ترین شهرها، شهر ارواح شده اند، شهرهایی که حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در سرمایه داری متروپل ظاهر آرامش گونه داشتند. حباب صلح، آرامش و رفاه اجتماعی ترکیده، کابوس بیکاری میلیونها نفر را در عرض چند روز گرفتار خود کرده است، میلیونها نفر به ارتش گرسنگان افزوده شده است، توحش سرمایه داری چهرۀ عریان خود را بنمایش گذاشته است.

 • شیوع ویروس کرونا - سرمایه داری تهدیدی علیه بشریت
  در هفته های اخیر علاوه بر معضلات ناشی از نظام بربر سرمایه داری شبح نوع جدیدی از ویروس کرونا (کووید ۱۹) بر فراز جامعه سایه انداخته است. نه در محیط کار، نه در فضای آموزشی، نه در خانه، نه در خیابان در هیچ کجا، دیگر احساس امنیت نمیکنی. شرایط بخصوص برای طبقه کارگر و اقشار تحتانی جامعه داشوارتر از پیش شده است. انسانهایی که ناچار هستند در محیط های کار که اکثرا نیز از شرایط بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند حضور به هم رسانند و این مسئله خود زمینه را برای امکان سرایت ویروس بالا میبرد

 • تشدید تنش های امپریالیستی در دوران پاندمی ویروس کرونا
  دور تازه ای از تنش های امپریالیستی باوجود پاندمی ویروس کرونا بین گانگسترهای بزرگ و کوچک در گرفته است. جنگ نفتی بین عربستان و روسیه، تشدید تنش بین چین و آمریکا، تشدید تنش بین ایران و آمریکا از نمونه های آن هستند. اگر در دوران رشد سرمایه داری، امپریالیستها بدنبال مستعمرات جدید بودند، در عصر انحطاط سرمایه داری، امپریالیسم مربوط به توزیع مجدد بازار جهانی است و این امر شامل تمامی کشورهای جهان است. در چنین شرایطی، تمامی کشورها، چه گانگسترهای بزرگ مانند آمریکا و بریتانیا و چه گانگسترهای کوچک مثل ایران و ترکیه سعی در تضعیف دیگری و تسخیر بازار همدیگر را دارند.


  تاریخ جنبش کارگری

 • تراژدی کرونشتات - آغاز پروسۀ شکست انقلاب جهانی
  شورش کرونشتات و بدنبال آن سرکوب این شورش، یک تراژدی در تاریخ انقلاب روسیه به شمار می-رود. بلشویکها تجربه چندین ساله جنگ داخلی بر علیه ارتش سفید را داشتند، که توسط ضد انقلاب داخلی و بورژوازی جهانی برای سرکوب انقلاب اکتبر بر پا شده بود. اما شورش کرونشتات متفاوت بود، زیرا شورشی بود توسط کسانی که زمانی پیشتاز انقلاب اکتبر بودند. کرونشتاتی که در سال 1917 سنگر بلشویسم بود، ملوانانی که در خط مقدم انقلاب اکتبر قرار داشتند و تروتسکی کرونشتات را «فخر و شکوه انقلاب روسیه» خطاب کرده بود، حالا شورش کرده بود!

 • بهمن 1357 زمانیکه انترناسیونالیستها اعلام کردند خمینی مترقی تر از ملکۀ انگلستان و یا امپراطور اول بوکاسا نیست
  در سال 1357، تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات با ورود طبقۀ کارگر به صحنۀ مبارزات، زنگ خطر را نه تنها برای برای بورژوازی ایران بلکه برای بورژوازی جهانی نیز بصدا در آورد. از یک سو سرکوب گسترده، نه تنها چاره ساز نبود بلکه موجب رادیکال شدن اعتراضات می شد و از سوی دیگر جامعه چنان دچار تشنج شده بود که طبقه حاکم دیگر قادر به هدایت و تداوم سرمایه داری سلطنتی نبود، لذا بورژوازی می بایست برای جلوگیری از رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی آلترناتیو خودش را برای تداوم و بقاء نظام سرمایه داری ارائه میداد. جمهوری اسلامی اگر چه یک آلترناتیو نامناسب ولی تنها آلترناتیو ممکن بورژوازی جهانی در آن مقطع بود.

 • 8 مارس - رهائی زنان تنها در جامعه کمونیستی امکان پذیر است
  ریشه ستم بر زنان نه در خصوصیات ستمگرانۀ مردان بلکه در نظام طبقاتی و روابط تولیدی سرمایه داری است. تنها با از میان رفتن زمینه های مادی این ستم یعنی روابط تولیدی سرمایه داری و بردگی مزدی است که زمینه های سلطۀ اقتصادی این چنین ستمی نیزاز بین می رود.

 • کمون پاریس جاودانه است!
  روز 18 مارس 1871 کارگران مسلح پاریس با پرچم سرخ و با شعار «زنده باد کمون!» نظام سرمایه داری را هدف جنگ طبقاتی خود قرار دادند. مارکس در اثر ارزشمند خود «جنگ طبقاتی در فرانسه» به اهمیت برافراشته شدن پرچم سرخ بر فراز کمون پاریس می پردازد و چنین ارزیابی می کند «جهان کهن با دیدن پرچم سرخ از خشم به خود پیچید». کموناردها به پا خاستند تا نظام بردگی مزدی را برچینند و دنیای نوینی را بر پا سازنند. سرمایه داری در مهد تمدن خود هدف حملۀ پرولتاریا قرار گرفته بود. بورژواهائی که تا دیروز بر قدرت خداگونۀ خود تکیه زده بودند، همچون موجودات بدبختی در کالسکه های لوکس خود در حال فرار بودند. کموناردها قهرمانانه پس از نبردی خونین نظام سرمایه را در پاریس به زیر کشیدند و شروع به ساختن نظم نوینی کردند.

 • فوریه 1848 پرولتاریا بعنوان یک طبقۀ اجتماعی مانیفست خود را برای رهائی خویش ارائه میدهد
  مانیفست حزب کمونیست در اصل برنامۀ «اتحادیه کمونیستها» بود که توسط مارکس و انگلس به نگارش درآمد. اما مانیفست تجلی ظهور طبقه ای اجتماعی بود که با مانیفست خود ادعانامه خود را علیه نظام بربر سرمایه داری به شکل دیالکتیکی و تاریخی بیان داشت.


  انترناسیونالیسم، جنگ و تنش های امپریالیستی

 • جنگ آذربایجان و ارمنستان سرمایه داری یعنی توحش
  دور جدید تنش ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ از 27 سپتامبر 2020 شکل درگیری نظامی خونین بخود گرفته است. صدها نفر کشته شده اند که بخش زیادی از آنها غیر نظامیان هستند و زیر ساخت های هر دو کشور هدف حمله طرف مقابل قرار گرفته است. این بار قرار است بنام "مام وطن" و تحت لوای بیرون راندن اشغالگران، کارگران گوشت دم توپ در تنش های امپریالیستی شوند.

 • جنگ گانگسترها و تدام توحش سرمایه در سوریه
  بار دیگر با انتشار تصاویر، از زیر آوار بیرون کشیدن «عمران» بچه پنج ساله‌ای که در بمباران شهر حلب سوریه زخمی شده بود، همچون «آیلان» که سال گذشته جسد به پشت افتاده اش در ساحل دریا پیدا شد، در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و اعتراض را به راه انداخته است. قلب انسان با دیدن این تصاویر منقلب و وجدان انسان شرمگین می شود. این تصاویر بار دیگر تصویری واقعی از بربریتی که در سوریه در جریان است را ارائه میدهد.

 • لشکرکشی بورژوازی ترک - افـلاس نـاسیونــالیسم کُــرد و تداوم حمام خون در سوریه
  بار دیگر انتشار تصاویر حمام خون در سوریه قلب انسان را منقلب و وجدان انسانی را شرمگین ساخت. زن جوانی که 2 فرزند خردسالش در خون تپیده شده اند و با چهرۀ خون آلود فقط میگرید در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و نفرت را به راه انداخته است. این تصاویر بار دیگر تصویری واقعی از بربریتی که در شمالشرقی سوریه در جریان است را ارائه میدهد. بربریتی که کلام قادر به توصیف آن نیست. زندگی در شمالشرقی سوریه یعنی جنگ، بمب‌، حملات هوایی، بمب‌گذاری انتحاری، قتل عام وحشیانه، گرسنگی، دربدری، تیر باران غیر نظامیان و در یک کلام جهنم واقعی و زمینی که انسان از بیان آن عاجز است.

 • بیانیه مشترک: تشدید تنش های امپریالیستی - سرمایه داری یعنی جنگ!
  توضیح:
  تنش های امپریالیستی بین بورژوازی اسلامی و بورژوازی آمریکائی، بدنبال کشتن سلیمانی و چند تن از فرماندهان حشدالشعبی بشدت تشدید یافته است. هیچ یک از طرفین در شرایطی نیستند که بتوانند جنگی تمام عیار را تحمیل کنند، بلکه تشدید تنشها بیشتر به شکل جنگهای نیابتی و موضعی تداوم خواهد یافت. این مسئله در کوتاه مدت جو پلیسی و امنیتی را نه تنها در ایران بلکه در عراق و لبنان تشدید خواهد کرد.

  جنگ گانگسترها نه تنها ربطی به منافع طبقه کارگر ندارد بلکه بر علیه طبقه کارگر است. برخلاف کسانی که فقط بدنبال تغییر حاکمیت همچون سال 1357 هستند، برای کسانی که از بیکاری، از گرسنگی، از بردگی مزدی و در یک کلام از توحش سرمایه داری به جان آمده اند، تنها باید به نیروی طبقاتی خود متکی باشند. تنها مبارزه طبقه کارگر در سطح جهانی است که میتواند ماشین توحش بورژوازی را به عقب به راند و در روند خود، سرمایه داری را به چالش بکشد.

  بیانیه زیربدنبال تشدید تنش بین بورژوازی ایران و بورژوازی آمریکا در اول تیر 1398 با رفقای آمریکائی به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شد. رفقای آمریکائی تلاش زیادی در گسترش اخبار و گزارشات، اعتراضات و اعتصابات کارگری پائیز 1397 ایران داشتند و جلسه ای نیز در این رابطه برگذار کردند. با وجود گذشت چند ماه از انتشار آن، مضمون و جهتگیری آن همچنان معتبر است و خواندن آن توصیه میشود.


 • تشدید تنش های امپریالیستی تنها طبقه کارگر قادر است آینده ای ارائه دهد
  (در حاشیه خروج آمریکا از برجام)
  در تاریخ 8 ماه مه 2018 ترامپ با ژست صلح طلبانه اعلام کرد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» خارج می شود تا ایران نتواند به سلاح هسته ای دست یابد و صلح و امنیت را به خطر بیندازد. ترامپ اعلام کرد تحریمهای سختی را علیه ایران اعمال خواهد کرد، تحریم هائی که در تاریخ سابقه نداشته تا ایران مجبور به عقد یک توافق «عادلانه» با آمریکا گردد. ترامپ برجام را «بدترین توافق» ارزیابی کرده بود. اگر از لفاظی های ترامپ بگذریم، پاره کردن توافقنامه برجام از سوی آمریکا ربطی به ایران اتمی ندارد بلکه از یک سو بیانگر آن است که آمریکا به همراه همپیمانانش در منطقه، دیگر نقش قدرت منطقه ای را برای ایران قائل نیستند و از سوی دیگر بیانگر تاکید آمریکا بر هژمونی خود، بر رقبای خود چین، روسیه و اتحادیه اروپا است.

 • توحش سرمایه داری و تداوم حمام خون در سوریه
  تنها مبارزۀ طبقاتی است که میتواند افقی برای آینده ارائه دهد

  چندین سال است که سوریه به میدان جنگ گانگسترها و تصفیه حساب آنها از یکدیگر تبدیل شده است. چندین سال است که کرکسها برای دریدن لاشه ای تحت نام «سوریه» به جنگ کثیف خود ادامه میدهند. چندین سال است که آن چنان بربریت، توحش، جنایتی در جریان است که کلام انسانی قادر به بیان آن نیست. چندین سال است که مردم این بخش از کرۀ خاکی، مجبور به تحمل جنایات سازمان یافته هستند. این جنگ، نه جنگ روشنائی (دمکراسی) بر علیه تاریکی (جانوران اسلامی) ، بلکه محصول بحران سرمایه داری در حال انحطاط می باشد. موقتا خطر جانوران اسلامی از منطقه کوبانی رفع شده است. البته چپ دستگاه سیاسی سرمایه این مسئله را با عباراتی چون «شادباش پیروزی نیروی مقاومت مردمی»، «پیروزی کوبانی», «کوبانی آزاد شد»، «پیروزی نماد مقاومت» و غیره آذین کرده است. انترناسیونالیستها چه نگرشی به این پدیده دارند؟ تجربه تاریخی پرولتاریا در این زمینه چه بوده است؟ چه درسهائی باید از این تحولات گرفت؟

 • سـوریـه - آنارشیسم در خدمت جنگ امپریالیستی
  آنارشیستها چگونه کارگران را به کشتار در جنگ امپریالیستی ترغیب می کنند و چگونه عمق ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی خود را که در پس کلمات به ظاهر رادیکال مخفی کرده بودند آشکار می سازند و کارگران را به گوشت دم توپ شدن در جنگ گانگسترها تحت عنوان انقلاب فرا می خوانند.

 • جنگ گانگسترها و تدام توحش سرمایه در سوریه
  بار دیگر با انتشار تصاویر، از زیر آوار بیرون کشیدن «عمران» بچه پنج ساله‌ای که در بمباران شهر حلب سوریه زخمی شده بود، همچون «آیلان» که سال گذشته جسد به پشت افتاده اش در ساحل دریا پیدا شد، در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و اعتراض را به راه انداخته است. قلب انسان با دیدن این تصاویر منقلب و وجدان انسان شرمگین می شود. این تصاویر بار دیگر تصویری واقعی از بربریتی که در سوریه در جریان است را ارائه میدهد.

 • تنش ها و توافقات امپریالیستی - موضع و افـق انترناسیونالیستی
  جزوه ای در رابطه با تفاهمات هسته ای
  پس از سالها تنش های امپریالیستی و جنگ روانی، سر انجام گانگسترها روز 13 فروردین 1394 به یک تفاهم هسته ای دست یافتند. اگر این تفاهم در 30 ژوئن 2015 به یک توافق بینجامد، محدودیت های جدی بر برنامه هسته ای ایران تحمیل خواهد شد و در مقابل آن بخشی از تحریم ها به شکل مرحله ای لغو خواهد شد.

 • تشدید تنش های امپریالیستی بین کرۀ شمالی و آمریکا و موضع انترناسیونالیستی
  واقعیت این است که خطر کره شمالی اسم رمزی است بر جنگ اقتصادی و بخصوص جنگ هژمونی بر منطقه، بین آمریکا و چین. این بار قرار است کرۀ شمالی سرنوشت عراق را پیدا کند، تا هژمونی آمریکا در خاور دور تثبیت شود. چین در راستای منافع امپریالیستی خود به کرۀ شمالی نیاز دارد اما در راستای منافع چین کره شمالی باید یک کشور ضعیف اقتصادی-نظامی باشد. وجود کره شمالی مانع از آن می شود که نیروهای آمریکائی در مرز چین مستقر شوند. بخاطر این مسئله چین مخالف لشکر کشی آمریکا به نزدیک مرزهای خود و برای حمله به کره شمالی است.

 • سوریه، عراق، اوکراین، فلسطین و ... شدت یابی توحش سرمایه داری
  جنگ نه سیاست و دکترین دولتهای دیکتاتور، خشن و سلطه طلب، بلکه بخشی جدائی ناپذیر از کارکرد و عملکرد نظام طبقاتی و در عصر کنونی پاسخ سرمایه داری در حال انحطاط به معضلات خود می باشد. بحران سرمایه داری یعنی اختلال در روند انباشت سرمایه بخشی از متابولیسم و منطق درونی شیوه تولید سرمایه داری است.

 • یمن – شدت یابی تنش های امپریالیستی؛ جنگ گانگسترها برای هژمونی در خاورمیانه
  عربستان سعودی، ایران و ترکیه سه کشوری هستند که در راستای جاه طلبی های امپریالیستی خود ادعای قدرت منطقه ای را دارند. عدم سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که مستقیما توسط ایران حمایت می شود، گسترش نفوذ ایران در عراق، لبنان، و دیگر مناطق، نگرانی هائی را برای رقبای ایران، بویژه گانگسترهای عربستان سعودی بوجود آورده است. جولان دادن سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق و نقش حیاتی که او در عملیات آزاد سازی تکریت و همچنین در هدایت گروهای شبه نظامی شیعه ایفا کرده است، میزان افزایش نفوذ ایران را نشان میدهد.

 • سوریه جنگ گانگسترها جنایتی علیه بشریت
  چرا جنایت علیه بشریت در سوریه شکل گرفت؟
  این جنگ، جنگ گانگسترها برای دریدن لاشه با اسم رمز «کمکهای بشر دوستانه» در راستای منافع کثیف امپریالیستی خود، در نظم نوین جهانی است که بعد از فروپاشی نظام دو قطبی شکل گرفته است که در آن آمریکا سعی در تثبیت هژمونی خود دارد.

 • تنش های امپریالیستی بین ایران و گانگسترهای دمکرات موضع و وظایف انترناسیونالیستی
  تنها پیشروی طبقۀ کارگر بسوی انقلاب کمونیستی برای بزیر کشیدن نکبت سرمایه داری، جهانی بدور از تنش های امپریالیستی و جنگهای ناشی از آن و همچنین جهانی فارغ از سلاحهای اتمی به ارمغان خواهد کرد. جهانی بدور از طبقه و بردگی مزدی، جهانی شایستۀ انسانی.

 • لیبـــی جنگ ادامۀ نظم نوین جهانی
  بار دیگر وجدان دمکراتها نتوانست کشتار مردم بیگناه لیبی را تحمل کند. بار دیگر قلب های رئوف دمکراتها از شدت جنایات قذافی بدرد آمد. بار دیگر وحشیگری قذافی حس همبستگی دمکراتها را بر انگیخت. بار دیگر دمکراتها عزم جزم کرده اند تا از مردم لیبی حفاظت کنند. بار دیگر دمکراتها میلیونها دلار صرف «جنگ بشر دوستانه» شان می کنند و اسم رمز جنگ شان نیز «بشر دوستی » است. چه نیرنگ و دروغی!  بربریت و توحش سرمایه داری

 • تداوم حملات تروریستی - آنکارا، بیروت، پاریس، باماکو ... - تشدید توحش و بربریت سرمایه داری
  در طی یک ماه اخیر شاهد تداوم حملات تروریستی از سوی جانوران متشکل در خلافت اسلامی بودیم. هدف حملات تروریستی این جانیان نه مراکز نظامی دیگر دولتهای سرمایه داری، بلکه مردمان عادی، خواهران و برادران طبقاتی مان بوده است. بدنبال حملات تروریستی پاریس، جنایت علیه بشریت بر سر زبانها افتاد. بورژوازی اعلام کرد «جنگ مقدس» خود را تا محو تاریک اندیشان ادامه خواهد داد. چه ریاکارئی! ضمن همدردی با قربانیان تروریسم، نه باید همچون گرایشات راست و چپ سرمایه نقش بلند گوی دمکراسی را ایفا کرد بلکه باید از افق انترناسیونالیستی به حوادث نگریست.

 • آوارگی انسانها بیانگر بربریت سرمایه داری است
  تصاویر دردناک، غم انگیز و غیر انسانی که علیرغم سانسور ژورنالیستهای محترم[1]، از موج اخیر پناهجویان در مقابل دیدگان بشریت قرار می گیرد، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. تصویر کودکی که تنها سه سال از بهار زندگی اش گذشته بود و سر بر خاک افتاده بود، کشف جنازه بیش از 70 انسان از کامیونی که حتی حیوانات را سوار آن نمی کنند، غرق شدن روزانه صدها نفر در کشتی های غیر استاندارد، تجمع انسانهای خسته، درمانده و کودکان پشت سیم های خار دار و دهها فاجعه و تراژدی دلخراش دیگر، تنها گوشه بسیار کوچکی از جنایات نظام کثیف سرمایه داری است. از یک سو بورژوازی غرب تلاش می کند نقش ریاکارانه خود را ایفا کند، ژست مدافع حقوق بشر به خود بگیرد و در شکل ناجی آوار گان ظاهر می شود و از سوی دیگر همبستگی انسانی مردمان کشورهای غربی، بخصوص جوانان ستودنی است.

 • سرمایه داری یعنی بربریت، سیل، زلزله، خشکسالی - سرمایه داری مسئول تمام فجایع زیست محیطی است
  تصاویر تکان دهنده ای که از سیل هر روز مشاهده می کنیم، تصاویری که استیصال و ناتوانی انسانها را در مقابل قدرت مخرب کننده سیل نشان میدهد، تصاویری که قلبها را منقلب و احساسات انسانی را جریحه دار می کند، تصویری واقعی از یک سرمایه داری پیرامونی در حال بحران را منعکس میکند. جامعه ای که چندین سیل، چندین زلزله دردناک، جنگ هشت ساله، بحران های اقتصادی پشت سر هم و در این اواخر تحریم اقتصادی را تجربه کرده است. جامعه ای که یک جهنم زمینی و واقعی نه تنها برای طبقه کارگر بلکه برای اکثریت ساکنان آن تبدیل شده است.

 • تشدید تنش های امپریالیستی- موج اعدامها، مجاهدین و تحرکات حزب دمکرات- موضع و وظایف انترناسیونالیستی
  پس از توافق جمهوری اسلامی با کشورهای (1+5) تحت عنوان برجام، جمهوری اسلامی در تلاش بوده است یک تصویر سرمایه پسند، بخاطر جذب سرمایه ای خارجی و همچنین در راستای برداشتن بیشتر تحریم ها، از خودش ارائه بدهد. جذب سرمایه های خارجی و ارائه تصویر سرمایه پسند به اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی بسیار حیاتی است.
  مبارزات طبقه کارگر همچنان در حول حداقل خواستها، مخالفت با اخراجها، اعتراض به حقوق های پرداخت نشده و غیره انجام می گیرد. به عبارت دیگر طبقه کارگر در تلاش و تقلا برای حفظ فیزیکی خود می باشد.در چنین شرایطی، مواضع و وظایف انترناسیونالیستها در قبال این معضلات چیست؟


 پارلمانتاریسم

 • پارلمانتاریسم یعنی دیکتاتوری سرمایه - زنده باد انقلاب کمونیستی!
  توضیح: این جزوه حدود چهار سال قبل بمناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاشته شده است. علیرغم گذشت چهار سال از نگارش آن، مضمون، محتوای مقاله و همچنین افقی که بمناسبت سیرک انتخاباتی ارائه میدهد، همچنان معتبر است. خواندن آنرا توصیه میکینم.

 • بدیل بورژوازی برای تداوم انباشت سرمایه
  توضیح: این جزوه حدود چهار سال قبل بمناسبت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ، پیروزی روحانی در ایران نگاشته شده است. علیرغم گذشت چهار سال، بررسی علل و زمینه های پیروزی بورژوازی اصلاح طلب و همچنین عواقب آن برای طبقه کارگر و مبارزۀ طبقاتی، همچنان معتبر است. خواندن آنرا توصیه میکینم.

 • انتخابات یونان، بدیل بورژوازی به بحران سرمایه
  حزب سوسیال دمکرات چپ یونان در انتخابات اخیر یونان به پیروزیهای چشمگیری دست یافت و با حزب دست راستی و خارجی ستیز «یونان مستقل» دولت اعتلافی تشکیل داد. واگذاری پست وزارت دفاع کابینه به حزب دست راستی «یونان مستقل» بیانگر آن است که جلب رضایت نیروهای نظامی و پلیس برای «سیریزای» از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این پیروزی و نتایج آن و همچنین سرنوشت احتمالی یونان مباحث زیادی را در محافل، جریانات و نهادهای متفاوت راست و چپ سرمایه دامن زد. اگر جناحهای راست و نئو لیبرال به مباحثی چون خروج احتمالی یونان از حوزه پولی «یورو»، نابسامانی اقتصادی یونان و بحران در اتحادیه اروپا تاکید میکردند در مقابل جناح چپ سرمایه، بخصوص چپ کلام رادیکال وطنی و در راس آن دستجات متفاوت کمونیزم کارگری این پیروزی را، پیروزی طبقه کارگر و مردم، پیروزی کمونیزم دخالتگر ارزیابی کردند. شرایط زیستی بردگان مزدی

 • عطش سیری ناپذیر سرمایه برای سود عامل تباهی بردگان مزدی است
  آیا جان باختن و زخمی شدن بردگان مزدی در قتل گاههائی که محیط کار نامیده می شوند و از سوی چپ دستگاه سیاسی سرمایه عنوان حوادث محیط کار اطلاق می شود ناشی از بی دقتی و یا کم توجهی کارفرمایان سودجو و کوته اندیش در سرمایه داری پیرامونی است؟ آیا کارگران متروپل معضلی بنام جنایات محیط کار ندارند؟

 • نظام بربر سرمایه داری منشاء تباهی انسانهاست!
  ما اعلام کرده ایم:"انقلاب کمونیستی یا نابودی بشریت"! اگر انقلاب کمونیستی صورت نگیرد، نابودی بشریت انکار ناپذیر است. نابودی بشریت تنها از طریق جنگ جهانی نیست، بلکه تنها یکی از اشکال آن است و می تواند اشکال دیگری نیز بخود بگیرد، همچون از طریق فاجعه محیط زیستی، از طریق سقوط بشریت و غیره.

 • در نظام سرمایه داری محل کار قتلگاه بردگان مزدی است
  برخلاف عوامفریبی های گرایشات راست و چپ سرمایه، حوادث محیط کار، نه ناشی از بی دقتی یا کم توجهی کارفرمایان بلکه محصول نظام سرمایه داری است، که در این نظام، هدف تولید نه رفع نیازهای بشری بلکه کسب حداکثر سود است


 نژادپرستی و انترناسیونالیسم

 • نژاد پرستی، فقر، دولت پلیسی، بردگی مزدی- سرمایه داری یعنی توحش!
  پخش فیلم چند دقیقه ای توسط یکی از شاهدان عینی در شبکه های اجتماعی از صحنه وقوع جرم که در آن جورج فلوید برای نفس کشیدن زیر زانوی یکی از افسران جنایتکار پلیس در شهر مینیاپولیس در آمریکا تقلا میکرد، جرقه عظیم ترین اعتراضات خیابانی را در آمریکا زد. این اعتراضات گسترده ترین اعتراض ضد نژادپرستی در آمریکا پس از ترور مارتین لوترکینگ است. بیش از 16 هزار سرباز گارد ملی برای کمک به برقراری نظم در بیش از 25 ایالت مستقر شده اند، در جریان اعتراضات تاکنون حداقل 11 نفر کشته، صدها نفر زخمی و بیش از 8000 نفر بازداشت شده اند. اعتراضات به دیگر کشورها نیز سرایت کرده است و تداوم دارد.

 • در مقابل سیاستهای راسیستی بورژوازی به دفاع از خواهران و برادران هم طبقاتی خود برخیزیم!
  بمناسبت دور جدیدی از "افغان" ستیزی بورژوازی اسلامی- طبقۀ کارگر در سنگر دفاع از هویت طبقاتی خود ، نمی تواند از لگد مال شدن روزانه هم طبقاتی خارجی تبار خود چشم بپوشد و کارگر مهاجر را علت بیکاری ، بدبختی و کم حقوقی خود قلمداد کند.

 • پیشروی خارجی ستیزی و موضع انترناسیونالیستی
  همین الان تمیزیها و زیبائیهای خیره کنندۀ تهران ، لندن ، پاریس و غیره در سایۀ کارگر "مهاجر" است ، والا آشغال و کثافت از در و دیوارشان بالا می رفت. همین الان بدون کارگر "مهاجر" مراقبت از سالمندان اروپای غربی امکان پذیر نیست. بدون رنج کارگر "افغانی" ساختمانی در تهران بالا نمی رود. کارگر مهاجر رنج کشیده ترین و محرومترین بخشی از طبقۀ کارگر است.


 فـاشـیـسم و انترناسیونالیسم


 معیارهای لازم برای یک مباحثه سیاسی

 • مکاتبه اول با مبارزه طبقاتی
  هدف بحث باید در راستای کمک به شفافیت فضای سیاسی پرولتری باشد، چیزی که بنوبۀ خود به آماده سازی برای شکل گیری تاریخی حزب کمونیست انترناسیونالیست که سلاحی ضروری برای پیروزی انقلاب کمونیستی است، کمک نماید.

 • مکاتبه دوم با مبارزه طبقاتی
  ما بر این باوریم نفوذ ایدئولوژی های بورژوائی و خرده بورژوائی، نه تنها دشمن اصلی [خطر اصلی] برای طبقه کارگر، بلکه جریانات سیاسی آن نیز هست. لذا ما اعتقاد داریم، وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها باید تلاش در جهت تقویت اصول و ارزش های پرولتری باشد.

 • مکاتبه سوم با مبارزه طبقاتی
  نامۀ شما نه در راستای یک بازبینی انتقادی بلکه در راستای توجیه عملکرد تاکنونی «مبارزه طبقاتی» بوده است متاسفانه این بیانگر آن است که «مبارزه طبقاتی» بدلیل محدودیتهای خودش، توان و قابلیت چنین نقدی را ندارد. انتقادی که می توانست در راستای پیشروی مواضع انترناسیونالیستی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه به تقویت مواضع انترناسیونالیستی در سایر نقاط نیز منتهی شود. پراتیک و عملکرد «مبارزه طبقاتی» از نگاه ما در راستای ایجاد ابهام سازی در درون فضای سیاسی بوده است.

 ناسیونالیسم

123Stat web statistics