Debatt är viktig, nödvändigt och avgörande för internationalister. Den revolutionära rörelsen kan inte ta effektiva framgångar utan att internationalister spelar en dynamisk roll för att utveckla denna rörelse. Detta är bara möjligt genom diskussion och konfrontation mellan olika perspektiv inom den proletära politiska miljön. Politiska kriterier för att texter ska kunna publiceras här är följande(dessa kriterier har vidtagits av internationalister förut och har omformulerats här):

 Kapitalets vänster Texter från internationalister